VOORUITGANG DOOR SAMENWERKING

PACER is een adviesbureau met één simpel doel:

wij houden de vaart in projecten!

 

Met goede contracten, kwaliteitsbewaking en risicomanagement werkt PACER in heel Nederland en daarbuiten aan omvangrijke en complexe projecten in de publieke omgeving.

PACER bouwt aan de toekomst

Wij helpen u te focussen op de uitdagingen van deze tijd

Een greep uit onze projecten

 • Vernieuwing Kiltunnel

  Het is een interessant en complex project: groot onderhoud aan de Kiltunnel bij Dordrecht. PACER verzorgt de procescoördinatie voor de afdeling Bouwkunde.

 • Hoogspanning

  Door middel van vier projecten zet TenneT in op extra transportcapaciteit in Limburg. Onze projectcoördinator verzorgt de projectbeheersing van deze projecten.

 • Bediencentrale

  Onze inkoop- en contractadviseur begeleidt de aanbesteding van het nieuwe onderhouds- en storingencontract voor de bediencentrale It Swettehûs.

 • Goed op weg

  Voor het gebied Amstelland-Meerlanden vervullen wij de rol van netwerkadviseur. In deze rol vertegenwoordigen we de belangen van de provincie bij projecten.

 • Rivierklimaatpark

  Wij werken als adviseur technisch management vanaf de planuitwerkingsfase mee aan Rivierklimaatpark IJsselpoort. Samen realiseren we een uniek rivierpark.

 • Sterke dijken IJmuiden

  Om de mensen in IJmuiden weer 50 jaar te verzekeren van droge voeten, worden in het drukke sluisgebied stukken dijk verhoogd en versterkt.

STUREN OP KWALITEIT DOOR ONTWIKKELING

Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Naast je werk aan projecten krijg je veel tijd voor je eigen ontwikkeling. Dat doen we grotendeels door zelf cursussen te organiseren. Je beslist zelf waar jij aan wil werken in je Growth Portfolio.

Deze klanten hebben al voor ons gekozen: