Systems Engineering is een methode die vaak wordt gebruikt bij de aanleg van nieuwe wegen, het bouwen van een brug of andere infrastructurele projecten. Het is een proces waarbij je in diverse stappen van vraag naar product gaat. Tijdens de bouw van onze website merkten wij dat deze systeemgerichte manier van denken eigenlijk ook heel bruikbaar is voor projecten en producten buiten de bouw- en infrastructuur. Samen met het Merkmanagers heeft PACER in een aantal maanden tijd een geheel nieuwe website opgezet. Bij zo’n project komt veel kijken, maar door de principes van Systems Engineering te gebruiken konden we het...