DE WERKWEEK VAN … Sven Hildering

 

Ben je benieuwd hoe het is om als adviseur bij PACER te werken? Sven Hildering, adviseur projectbeheersing, vertelt over een gemiddelde werkweek bij zijn project bij Rijkswaterstaat. In dit project is hij verantwoordelijk voor het beheren, beheersen en coördineren van het wijzigingenproces van de onderhoudscontracten voor snelwegen, vaarwegen en tunnels in Noord-Holland.

 

 

Rijkswaterstaat kantoor Haarlem
1 Zeesluis IJmuiden - bron: Port of Amsterdam/Zus
Zeesluis IJmuiden - bron: Port of Amsterdam/Zus
Coentunnel - bron: RWS / Harry van Reeken

MAANDAG - Meedenken en processen verbeteren

Nadat ik mijn mail heb bijgewerkt, heb ik om 11 uur een afspraak met twee kwaliteitsmanagers. Zij zijn benieuwd naar mijn visie op het wijzigingenproces. Dit vind ik het leukste: analyseren van processen en meedenken hoe we deze processen efficiënter kunnen maken en uniform kunnen inzetten.

Na de lunch bespreek ik de huidige stand van zaken rondom het onderhoud van de tunnels in Noord-Holland met de adviseurs contractmanagement en technisch management. Na afloop werk ik de bevindingen uit en deel ik de besluiten en acties met alle betrokkenen.

DINSDAG - Wegen en tunnels

Vandaag start met twee zonebordoverleggen. Met de clusters Wegen en Tunnels spreken we tijdens deze overleggen door welke bijzonderheden er binnen de teams spelen, of er capaciteitsproblemen zijn en of er hulpvragen zijn. De focus van dit soort overleggen ligt heel bewust niet op de inhoud maar op de proces- en menskant van het project. Na de overleggen neem ik samen met collega Bob de nieuwe werkpakketten voor het onderhoud van de snelwegen op in de planning. Hij werkt op dit project als adviseur contractmanagement bij het Wegencluster.

’s Middags heb ik nog even tijd om de acties uit het overleg van gisteren met de contract- en technische adviseurs door te lopen. Bij de acties die nog open staan, loop ik langs of stuur ik een mailtje. Zo houden we voortgang in het project!

WOENSDAG - Een dagje knallen

Normaal zit ik bij Rijkswaterstaat in Haarlem, maar vandaag kan ik op hun kantoor in Rotterdam terecht. Dit scheelt mij veel reistijd en hier kan ik ongestoord meters maken in het werk. Ik stel een voortgangsrapportage op voor de T-gesprekken.

T-gesprekken vinden drie keer per jaar plaats en zijn een dialoog tussen de interne opdrachtgever en het projectteam waarbij de voortgang van het project het onderwerp van gesprek is. Ik rapporteer over uitgevoerd en toekomstig werk, verklaar afwijkingen en geef een verwachting voor de komende periode.

DONDERDAG - Risico of niet?

Donderdagochtend faciliteer ik het Eerste Groene Kamer overleg, waarin verschillende ketenpartners samenkomen om nieuwe issues te bespreken. Samen bepalen we of er voor deze issues maatregelen worden opgesteld of dat we het risico accepteren.

In de middag bespreek ik de budgetten en daadwerkelijke kosten van het project met de financieel adviseur en zetten we samen acties uit. Na dit overleg ga ik nog even met de adviseur van de afdeling programmeren zitten. Hij werkt aan de langetermijnplanning van het onderhoud en heeft behoefte aan wat afstemming. We hebben de afgelopen tijd wat haperingen in de raakvlakprocessen gezien en maken samen een plan om dit weer vlot te trekken.

VRIJDAG - Persoonlijke ontwikkeling

Vrijdag is de vaste dag dat alle adviseurs weer bij PACER op kantoor samenkomen voor onze persoonlijke ontwikkeling. Het is leuk om van je collega’s te horen waar zij mee bezig zijn, maar ook leerzaam. Hoe verschillend de projecten ook zijn, je loopt toch vaak tegen dezelfde dingen aan.

Deze ochtend volg ik de cursus financieel management die door Martijn wordt gegeven. Heel interessant om van een ervaren collega te horen hoe hij financieel management inricht en met welke visie hij dit doet. ’s Middags werk ik rustig verder aan mijn persoonlijke ontwikkelplan. Ik volg een online cursus Project Finance, waardoor ik steeds meer inzicht krijg in de financiën binnen grote projecten. Natuurlijk is er tussendoor ook ruimte voor een praatje met de collega’s. Aan het einde van de dag gaan een aantal van ons een drankje doen in de stad. Een mooi begin van het weekend!

Lijkt het jou ook leuk om bij PACER te komen werken? Lees meer over het werken bij PACER of bekijk direct de vacatures!