DIENSTEN

De vijf rollen van PACER

Steeds meer infrastructurele projecten worden aan de markt overgelaten. Waar opdrachtgevers eerst voornamelijk zelf de projecttaken en verantwoordelijkheden in de hand hadden, zetten zij projecten tegenwoordig steeds eerder op de markt met geïntegreerde contractvormen. Dit betekent dat marktpartijen meer vrijheid krijgen bij de uitvoering van de projecten en dat opdrachtgevers zich meer focussen op de regierol van de projecten.

Integraal projectmanagement

Om aan de wensen van de opdrachtgever te kunnen voldoen, wordt er bij de inrichting van het projectteam steeds vaker gebruik gemaakt van het IPM-rolmodel (IPM staat voor integraal projectmanagement). De kern van dit model is dat een project wordt ingedeeld in vijf disciplines. Elke discpline heeft een persoon die verantwoordelijk is en de invulling bepaalt voor die discipline binnen het projectteam.

Ook PACER is ingericht volgens het IPM-model. Integraal projectmanagement stelt een projectteam in staat om het gehele proces aan te sturen en tegelijkertijd de inhoudelijke kwaliteit niet uit het oog te verliezen. Elke discipline heeft namelijk zijn eigen (deel)product. Deze (deel)producten leiden gezamenlijk tot het gewenste projectresultaat voor de opdrachtgever. Het is hierbij van belang dat alle producten op elkaar aansluiten, zodat het resultaat binnen de tijd, geld en kwaliteit behaald wordt.

5_disciplines_PACER

Vijf rollen

Er vloeien dus vijf projectrollen voort uit het IPM-model. Waar het IPM-model een duidelijke focus heeft op de beheersing van een project, is het vijf-rollenmodel meer gekoppeld aan samenwerken. Alle projectrollen moeten immers samenwerken om de (deel)producten op elkaar aan te laten sluiten en zo het gewenste eindresultaat te bereiken. PACER is opgedeeld in vijf disciplines die deze projectrollen vertegenwoordigen. De disciplines zijn als volgt:

 

PACER’S 80/20
FILOSOFIE

Binnen PACER doorloopt elke medewerker een continu opleidingstraject. Dit betekent dat iedere medewerker binnen PACER volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar tijd besteedt aan zijn/haar kennisontwikkeling.

DIENSTEN

De vijf rollen van PACER

Steeds meer infrastructurele projecten worden aan de markt overgelaten. Waar opdrachtgevers eerst voornamelijk zelf de projecttaken en verantwoordelijkheden in de hand hadden, zetten zij projecten tegenwoordig steeds eerder op de markt met geïntegreerde contractvormen. Dit betekent dat marktpartijen meer vrijheid krijgen bij de uitvoering van de projecten en dat opdrachtgevers zich meer focussen op de regierol van de projecten.

IPM-Rolmodel

Integraal projectmanagement

Om aan de wensen van de opdrachtgever te kunnen voldoen, wordt er bij de inrichting van het projectteam steeds vaker gebruik gemaakt van het IPM-rolmodel (IPM staat voor integraal projectmanagement). De kern van dit model is dat een project wordt ingedeeld in vijf disciplines. Elke discpline heeft een persoon die verantwoordelijk is en de invulling bepaalt voor die discipline binnen het projectteam.

 

Ook PACER is ingericht volgens het IPM-model. Integraal projectmanagement stelt een projectteam in staat om het gehele proces aan te sturen en tegelijkertijd de inhoudelijke kwaliteit niet uit het oog te verliezen. Elke discipline heeft namelijk zijn eigen (deel)product. Deze (deel)producten leiden gezamenlijk tot het gewenste projectresultaat voor de opdrachtgever. Het is hierbij van belang dat alle producten op elkaar aansluiten, zodat het resultaat binnen de tijd, geld en kwaliteit behaald wordt.

PACER’S
80/20
FILOSOFIE

Iedere medewerker binnen PACER werkt volgens een samengestelde opleiding één dag per week gedurende het hele jaar aan zijn/haar kennisontwikkeling.

Vijf rollen

Er vloeien dus vijf projectrollen voort uit het IPM-model. Waar het IPM-model een duidelijke focus heeft op de beheersing van een project, is het vijf-rollenmodel meer gekoppeld aan samenwerken. Alle projectrollen moeten immers samenwerken om de (deel)producten op elkaar aan te laten sluiten en zo het gewenste eindresultaat te bereiken. PACER is opgedeeld in vijf disciplines die deze projectrollen vertegenwoordigen. De disciplines zijn als volgt:

 

5_disciplines_PACER
Diensten