Inkoop- en contractmanagement

Steeds meer grote projecten worden als geïntegreerd contract in de markt gezet

De meeste grote projecten in de grond-, weg- en waterbouwsector worden tegenwoordig als geïntegreerd contract in de markt gezet. Opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen staan meer op afstand van het project en controleren op basis van kwaliteitsmanagement of opdrachtnemers hun werk goed doen. Opdrachtnemers op hun beurt krijgen meer verantwoordelijkheden en dragen meer risico’s. De verwachting is dat de toepassing van geïntegreerde contracten de komende jaren nog meer zal toenemen.

Inkoop- en contractmanagement als succesfactor

Voor het succesvol aanbesteden en uitvoeren van geïntegreerde contracten is effectief inkoop- en contractmanagement van essentieel belang. Het resulteert namelijk in een effectieve en efficiënte verhouding tussen opdrachtgevers en -nemers, beheersing van de belangrijkste risico’s en het zorgt ervoor dat projecten binnen tijd en budget worden opgeleverd.

Besturingssysteem_Stormvloedkering_Ramspol

Project

Vervanging bediening en besturing Stormvloedkering Ramspol

Lead_Audits_SCB

Project

Uitvoeren van (SCB) toetsen op het kwaliteitsmanagementsysteem van opdrachtnemers

Project_Afsluitdijk

Project

Groot onderhoud heftorens Afsluitdijk en Lichtpoort

Project

WNZ A Vaarwegen – Vast onderhoud beweegbare objecten

Onderhoud_wegennet

Project

Onderhoud van het hoofdwegennet in Nederland

Calandkade_Petroleumhaven

Project

Vervanging kadeconstructies Petroleumhaven

Discipline Inkoop- en contractmanagement bij PACER

De discipline inkoop- en contractmanagement (ICM) van PACER voert werkzaamheden uit in alle fases van het ICM-proces binnen de grond-, weg- en waterbouwsector. Bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Deze discipline specialiseert zich daarbij in aanbesteding en uitvoering van geïntegreerde contractvormen die onder de UAV-GC 2005 zijn opgesteld. Het PACER-team levert veel ICM-gerichte diensten en producten, zoals (ondersteuning bij) inkooptrajecten, contractvorming, aanbestedingen, systeemgerichte contractbeheersing en kwaliteitsmanagement.

Expertises

die binnen deze discipline vallen zijn

UITVOEREN VAN AUDITS

PACER voert systeem-, proces- en producttoetsen uit in het kader van systeemgerichte contractbeheersing. De discipline ICM heeft diverse gecertificeerde lead auditoren die ervaren zijn in het toetsen op kwaliteitsmanagement van geïntegreerde contracten.

TOETS COÖRDINATIE

PACER coördineert de uitvoering van systeemgerichte contractbeheersing, waaronder het opstellen van toetsplannen en -evaluaties en het plannen en organiseren van alles wat er bij SCB komt kijken.

CONTRACTMANAGEMENT

Het vastleggen van en sturen op afspraken met leveranciers van diensten of werken. Alle PACERs binnen de discipline ICM zijn werkzaam in de rol van manager of adviseur. Over het algemeen bij opdrachtgevers, maar ook regelmatig voor aannemers.

INKOOPMANAGEMENT

De meeste projecten waar PACER bij betrokken is, worden aanbesteed. Onze adviseurs hebben ervaring met bijvoorbeeld het opstellen van inkoopplannen, nota’s van inlichtingen of gunningsadviezen.

SYSTEEMGERICHTE CONTRACTBEHEERSING

Mede dankzij onze projecten bij Rijkswaterstaat hebben onze PACERs veel ervaring met systeemgerichte contractbeheersing. Door middel van risico gestuurde toetsing op het kwaliteitsmanagementsysteem van opdrachtnemers wordt gecontroleerd of ze voldoen aan de eisen. PACER ondersteunt graag bij de planning en organisatie hiervan.

EMVI-BPKV

De discipline ICM heeft effectieve werkvormen in huis om gezamenlijk te komen tot selectie- en gunningscriteria die passend zijn voor het project binnen de Best Value aanpak.

BEST VALUE

Bij Best Value aanbestedingen wordt gegund aan de inschrijving die de meeste waarde biedt voor de laagste prijs. Het verschil met EMVI-BPKV-aanbestedingen is dat de aanbieders meer in de lead zijn en het proces efficiënter verloopt. Diverse PACERs zijn betrokken geweest bij Best Value aanbestedingen.

UAV-GC 2005

Alle ICM-adviseurs binnen PACER hebben een opleiding gevolgd om de kennis van de algemene voorwaarden binnen geïntegreerde contracten actueel te houden.

Florens Kneepkens

Meer weten?

Neem contact op met Florens Kneepkens, director

Diversiteit aan ervaring

Door onze ervaring bij een grote diversiteit aan projecten, kent PACER de best practices binnen de discipline inkoop- en contractmanagement en past deze ook toe. Deze ervaring wordt structureel met elkaar gedeeld en toegepast bij nieuwe projecten en klanten. Hiermee kunnen wij je helpen om jouw project tot een succes te maken!

Inkoop- en contractmanagement

Steeds meer grote projecten worden als geïntegreerd contract in de markt gezet

UITVOEREN VAN AUDITS

PACER voert systeem-, proces- en producttoetsen uit in het kader van systeemgerichte contractbeheersing. De discipline ICM heeft diverse gecertificeerde lead auditoren die ervaren zijn in het toetsen op kwaliteitsmanagement van geïntegreerde contracten.

TOETS COÖRDINATIE

PACER coördineert de uitvoering van systeemgerichte contractbeheersing, waaronder het opstellen van toetsplannen en -evaluaties en het plannen en organiseren van alles wat er bij SCB komt kijken.

CONTRACTMANAGEMENT

Het vastleggen van en sturen op afspraken met leveranciers van diensten of werken. Alle PACERs binnen de discipline ICM zijn werkzaam in de rol van manager of adviseur. Over het algemeen bij opdrachtgevers, maar ook regelmatig voor aannemers.

INKOOPMANAGEMENT

De meeste projecten waar PACER bij betrokken is, worden aanbesteed. Onze adviseurs hebben ervaring met bijvoorbeeld het opstellen van inkoopplannen, nota’s van inlichtingen of gunningsadviezen.

SYSTEEMGERICHTE CONTRACTBEHEERSING

Mede dankzij onze projecten bij Rijkswaterstaat hebben onze PACERs veel ervaring met systeemgerichte contractbeheersing. Door middel van risico gestuurde toetsing op het kwaliteitsmanagementsysteem van opdrachtnemers wordt gecontroleerd of ze voldoen aan de eisen. PACER ondersteunt graag bij de planning en organisatie hiervan.

EMVI-BPKV

De discipline ICM heeft effectieve werkvormen in huis om gezamenlijk te komen tot selectie- en gunningscriteria die passend zijn voor het project binnen de EMVI-BPKV (Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding) aanpak.

BEST VALUE

Bij Best Value aanbestedingen wordt gegund aan de inschrijving die de meeste waarde biedt voor de laagste prijs. Het verschil met EMVI-BPKV-aanbestedingen is dat de aanbieders meer in de lead zijn en het proces efficiënter verloopt. Diverse PACERs zijn betrokken geweest bij Best Value aanbestedingen.

UAV-GC 2005

Alle ICM-adviseurs binnen PACER hebben een opleiding gevolgd om de kennis van de algemene voorwaarden binnen geïntegreerde contracten actueel te houden.

De meeste grote projecten in de grond-, weg- en waterbouwsector worden tegenwoordig als geïntegreerd contract in de markt gezet. Opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen staan meer op afstand van het project en controleren op basis van kwaliteitsmanagement of opdrachtnemers hun werk goed doen. Opdrachtnemers op hun beurt krijgen meer verantwoordelijkheden en dragen meer risico’s. De verwachting is dat de toepassing van geïntegreerde contracten de komende jaren nog meer zal toenemen.

Florens Kneepkens

Meer weten?

Neem contact op met Florens Kneepkens, director

Discipline Inkoop- en contractmanagement bij PACER

De discipline inkoop- en contractmanagement (ICM) van PACER voert werkzaamheden uit in alle fases van het ICM-proces binnen de grond-, weg- en waterbouwsector. Bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Deze discipline specialiseert zich daarbij in aanbesteding en uitvoering van geïntegreerde contractvormen die onder de UAV-GC 2005 zijn opgesteld. Het PACER-team levert veel ICM-gerichte diensten en producten, zoals (ondersteuning bij) inkooptrajecten, contractvorming, aanbestedingen, systeemgerichte contractbeheersing en kwaliteitsmanagement.

Besturingssysteem_Stormvloedkering_Ramspol

Project

Vervanging bediening en besturing Stormvloedkering Ramspol

Project

Uitvoeren van (SCB) toetsen op het kwaliteits-managementsysteem van opdrachtnemers

Project

WNZ A Vaarwegen – Vast onderhoud beweegbare objecten

Onderhoud_wegennet

Project

Onderhoud van het hoofdwegennet in Nederland

Project_Afsluitdijk

Project

Groot onderhoud heftorens Afsluitdijk en Lichtpoort

Calandkade_Petroleumhaven

Project

Vervanging kadeconstructies Petroleumhaven

Diversiteit aan ervaring

Door onze ervaring bij een grote diversiteit aan projecten, kent PACER de best practices binnen de discipline inkoop- en contractmanagement en past deze ook toe. Deze ervaring wordt structureel met elkaar gedeeld en toegepast bij nieuwe projecten en klanten. Hiermee kunnen wij je helpen om jouw project tot een succes te maken!