Inkoop- en Contractmanagement

Steeds meer grote projecten worden als geïntegreerd contract in de markt gezet

De meeste grote projecten in de grond-, weg- en waterbouwsector worden tegenwoordig als geïntegreerd contract in de markt gezet. Opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen staan meer op afstand van het project en controleren op basis van kwaliteitsmanagement of opdrachtnemers hun werk goed doen. Opdrachtnemers op hun beurt krijgen meer verantwoordelijkheden en dragen meer risico’s. De verwachting is dat de toepassing van geïntegreerde contracten de komende jaren nog meer zal toenemen.

Inkoop- en Contractmanagement als succesfactor

Voor het succesvol aanbesteden en uitvoeren van geïntegreerde contracten is effectief inkoop- en contractmanagement van essentieel belang. Het resulteert namelijk in een effectieve en efficiënte verhouding tussen opdrachtgevers en -nemers, beheersing van de belangrijkste risico’s en het zorgt ervoor dat projecten binnen tijd en budget worden opgeleverd.

Contractmanagement_PACER
Besturingssysteem_Stormvloedkering_Ramspol

Project

Vervanging bediening en besturing Stormvloedkering Ramspol

Lead_Audits_SCB

Project

Uitvoeren van (SCB) toetsen op het kwaliteitsmanagementsysteem van opdrachtnemers

Project

WNZ A Vaarwegen – Vast onderhoud beweegbare objecten

Onderhoud_wegennet

Project

Onderhoud van het hoofdwegennet in Nederland

Discipline Inkoop- en Contractmanagement bij PACER

De discipline inkoop- en contractmanagement (ICM) van PACER voert werkzaamheden uit in alle fases van het ICM-proces binnen de grond-, weg- en waterbouwsector. Bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Deze discipline specialiseert zich daarbij in aanbesteding en uitvoering van geïntegreerde contractvormen die onder de UAV-GC2005 zijn opgesteld. Het PACER-team levert veel ICM-gerichte diensten en producten, zoals (ondersteuning bij) inkooptrajecten, contractvorming, aanbestedingen, systeemgerichte contractbeheersing en kwaliteitsmanagement.

Expertises

die binnen deze discipline vallen zijn

TOETSEN

Het uitvoeren van systeem-, proces- en producttoetsen in het kader van systeemgerichte contractbeheersing. De discipline ICM heeft diverse gecertificeerde lead auditoren die ervaren zijn in het toetsen op kwaliteitsmanagement van geïntegreerde contracten.

TOETS COÖRDINATIE

Het coördineren van de uitvoering van systeemgerichte contractbeheersing, waaronder het opstellen van toetsplannen en -evaluaties en het plannen en organiseren van alles wat er bij SCB komt kijken. Diverse PACERs hebben deze rol in het heden en verleden vervuld.

CONTRACTMANAGEMENT

Het vastleggen van en sturen op afspraken met leveranciers van diensten of werken. Alle PACERs binnen de discipline ICM zijn werkzaam in de rol van manager of adviseur. Over het algemeen bij opdrachtgevers, maar ook regelmatig voor aannemers.

INKOOPMANAGEMENT

Het beheren en controleren van inkopen van een organisatie of project. De meeste projecten waar PACER bij betrokken is worden aanbesteed. Daardoor hebben onze adviseurs ervaring met bijvoorbeeld het opstellen van inkoopplannen, nota’s van inlichtingen of gunningsadviezen.

SYSTEEMGERICHTE CONTRACTBEHEERSING

De wijze waarop Rijkswaterstaat contractbeheersing uitvoert. Door middel van risico gestuurde toetsing op het kwaliteitsmanagementsysteem van opdrachtnemers wordt gecontroleerd of ze voldoen aan de eisen. Veel projecten waar PACERs betrokken zijn worden op deze wijze beheerst.

EMVI-BPKV

Aanbesteden waarbij gegund wordt aan de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs kwaliteit verhouding. De discipline ICM heeft effectieve werkvormen in huis om gezamenlijk te komen tot selectie- en gunningscriteria die passend zijn voor het project.

BEST VALUE

Aanbesteden waarbij gegund wordt aan de inschrijving die de meeste waarde biedt voor de laagste prijs. Het verschil met EMVI-BPKV-aanbestedingen is dat de aanbieders meer in de lead zijn en het proces efficiënter verloopt. Diverse PACERs zijn betrokken geweest bij Best Value aanbestedingen.

UAV-GC 2005

Algemene voorwaarden voor uitvoering van geïntegreerde contracten in de GWW. Alle ICM-adviseurs binnen PACER hebben een opleiding gevolgd om de kennis van de algemene voorwaarden binnen geïntegreerde contracten actueel te houden.

Maarten_Pouwel_Contractmanager_PACER

Meer weten?

Neem contact op met Maarten Pouwel, disciplineleider Inkoop- en Contractmanagement

0657844159

m.pouwel@pacer.nl

Diversiteit aan ervaring

Door onze ervaring bij een grote diversiteit aan projecten, kent PACER de best practices binnen de discipline Inkoop- en Contractmanagement en past deze ook toe. Deze ervaring wordt structureel met elkaar gedeeld en toegepast bij nieuwe projecten en klanten. Hiermee kunnen wij u helpen om uw project tot een succes te maken!