Omgevingsmanagement

Schakel tussen project en omgeving

Omgevingsmanagement vormt de schakel tussen het project en de omgeving. Ieder project is uniek en daarmee ook de omgeving. Het landschap waarin wordt gebouwd kan namelijk heel divers zijn, waardoor je te maken krijgt met uiteenlopende omstandigheden. In de bebouwde omgeving heb je bijvoorbeeld te maken met omwonenden en mogelijke overlast, daar moet je als projectteam bewust mee omgaan. Goed omgevingsmanagement kan onnodige vertraging van een project voorkomen.

 

Weerstand vanuit de omgeving (zienswijzen, protesten of politieke druk), te laat inzetten van onderzoeken en vergunningsaanvragen en miscommunicatie zijn belangrijke risicofactoren waardoor een project vertraging kan oplopen. De omgevingsmanager signaleert van tevoren de aanwezige kansen in de omgeving, die de uitvoering kunnen vergemakkelijken en de samenwerking bevorderen.

Maatwerk

Omgevingsmanagement is maatwerk. Dit maatwerk wordt gerealiseerd door goede contacten met de omgeving te onderhouden en de wensen vanuit de projectomgeving te inventariseren en waar mogelijk in te passen. Daarnaast houdt de omgevingsmanager de regie op diverse omgevingsprocessen, zoals het voeren van onderzoeken en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

De omgevingsmanager gaat zelfstandig te werk en levert ook input aan het projectteam. Zo houdt hij zich bijvoorbeeld bezig met de input voor het risicodossier, het uitleggen van technische informatie in begrijpelijke taal en het vertalen van conditioneringsonderzoeken naar bruikbare informatie voor het technische team.

Project_Onderhoud_Rijkswegen_Zuid_Holland

Project

Variabel onderhoud Rijkswegen Zuid-Holland

Verruiming_Twentekanalen

Project

Verruiming Twentekanalen

Expertises

die binnen deze discipline vallen zijn

STAKEHOLDERMANAGEMENT

Als omgevingsmanager onderhouden we het contact met de projectomgeving, inventariseren we de wensen vanuit deze omgeving en passen ze waar mogelijk in.

CONDITIONERING

PACER kan helpen bij het coördineren van onderzoeken (milieu, conventionele explosieven, archeologie, ecologie), het aanvragen van vergunningen en het coördineren van het verleggen van bestaande kabels en leidingen in de projectomgeving.

VERKEER

Bij projecten die verkeershinder opleveren, helpen we bij het aanvragen van wegafsluitingen/stremmingen, het opstellen en coördineren van een verkeersplan en het afstemmen van de verkeershinder met de gemeente, provincie, veiligheidsregio en de omwonenden.

Florens Kneepkens

Meer weten?

 

Neem contact op met Florens Kneepkens, director

Draagvlak vergroten

De omgevingsadviseurs van PACER vergroten het draagvlak van het project bij interne en externe stakeholders. Wij hebben ruime ervaring met diverse contractvormen en omgevingsmanagement in de verschillende fasen van het project

(planfase, aanbesteding en realisatie). Daarnaast versterken wij het imago en dragen bij aan een succesvolle afronding.

Omgevingsmanagement

Schakel tussen project en omgeving

STAKEHOLDERMANAGEMENT

Als omgevingsmanager onderhouden we het contact met de projectomgeving, inventariseren we de wensen vanuit deze omgeving en passen ze waar mogelijk in passen.

CONDITIONERING

PACER kan helpen bij het coördineren van onderzoeken (milieu, conventionele explosieven, archeologie, ecologie), het aanvragen van vergunningen en het coördineren van het verleggen van bestaande kabels en leidingen in de projectomgeving.

VERKEER

Bij projecten die verkeershinder opleveren, helpen we bij het aanvragen van wegafsluitingen/stremmingen, het opstellen en coördineren van een verkeersplan en het afstemmen van de verkeershinder met de gemeente, provincie, veiligheidsregio en de omwonenden.

Omgevingsmanagement vormt de schakel tussen het project en de omgeving. Ieder project is uniek en daarmee ook de omgeving. Het landschap waarin wordt gebouwd kan namelijk heel divers zijn, waardoor je te maken krijgt met uiteenlopende omstandigheden. In de bebouwde omgeving heb je bijvoorbeeld te maken met omwonenden en mogelijke overlast, daar moet je als projectteam bewust mee omgaan. Goed omgevingsmanagement kan onnodige vertraging van een project voorkomen.

 

Weerstand vanuit de omgeving (zienswijzen, protesten of politieke druk), te laat inzetten van onderzoeken en vergunningsaanvragen en miscommunicatie zijn belangrijke risicofactoren waardoor een project vertraging kan oplopen. De omgevingsmanager signaleert van tevoren de aanwezige kansen in de omgeving, die de uitvoering kunnen vergemakkelijken en de samenwerking bevorderen.

Florens Kneepkens

Meer weten?

 

Neem contact op met Florens Kneepkens, director

Maatwerk

Omgevingsmanagement is maatwerk. Dit maatwerk wordt gerealiseerd door goede contacten met de omgeving te onderhouden en de wensen vanuit de projectomgeving te inventariseren en waar mogelijk in te passen. Daarnaast houdt de omgevingsmanager de regie op diverse omgevingsprocessen, zoals het voeren van onderzoeken en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

De omgevingsmanager gaat zelfstandig te werk en levert ook input aan het projectteam. Zo houdt hij zich bijvoorbeeld bezig met de input voor het risicodossier, het uitleggen van technische informatie in begrijpelijke taal en het vertalen van conditioneringsonderzoeken naar bruikbare informatie voor het technische team.

Project_Onderhoud_Rijkswegen_Zuid_Holland

Project

Variabel onderhoud Rijkswegen Zuid-Holland

Verruiming_Twentekanalen

Project

Verruiming Twentekanalen

Draagvlak vergroten

De omgevingsadviseurs van PACER vergroten het draagvlak van het project bij interne en externe stakeholders. Wij hebben ruime ervaring met diverse contractvormen en omgevingsmanagement in de verschillende fasen van het project

(planfase, aanbesteding en realisatie). Daarnaast versterken wij het imago en dragen bij aan een succesvolle afronding.