Plannen, dossiers & quick scans

Producten die je verder op weg helpen

Extra handen, een externe blik, specifieke expertise … Soms kan je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van documenten en het uitvoeren van analyses. Wij nemen graag het werk uit handen als het gaat om bijvoorbeeld contract- en risicodossiers, klanteisenspecificaties, EMVI-plannen of stakeholderanalyses. Je kunt kiezen voor zelfstandige en kant-en-klare producten, maar ook voor gedeeltelijke ondersteuning.

Frisse blik vanuit expertise

 

We werken in verschillende sectoren, aan opdrachtnemers- en opdrachtgeverszijde, voor overheden en commerciële opdrachtgevers. Dankzij deze brede kennis en ervaring begrijpen we jouw situatie én weten we hoe jouw stakeholders hiernaar kijken.

Producten

die wij bieden zijn

PACER is gespecialiseerd in alle facetten van projectbeheersing. Je kunt bij ons terecht voor onder meer de volgende producten:

QUICK SCAN CONTRACTDOSSIER - AANBESTEDERS

Wij voeren een second opinion uit op jouw contractdossier. Met een duidelijk advies welke verbeteringen mogelijk zijn voor publicatie, voorkom je vertraging in de aanbesteding. Zien we verbeteringen voor later in het traject (bijvoorbeeld in de nota van inlichtingen), dan benoemen wij deze als concrete acties.

QUICK SCAN CONTRACTDOSSIER - AANNEMERS

Wij voeren een quick scan uit op het contractdossier. We zetten snel en vroegtijdig de aandachtspunten en contractrisico’s op een rij, inclusief advies over de beheersing van deze risico’s. Je krijgt aanbevelingen en advies hoe je de risico’s met vraagstellingen in de Nota van Inlichtingen af kunt dekken. Zo weet je in een vroeg stadium van een tendertraject welke risico’s kunnen optreden en hoe je deze kunt beheersen.

CONTRACTDOSSIER

Aanbesteding? Wij stellen voor jou een volledig, integraal contractdossier op. Dit dossier bevat de vraagspecificaties inclusief alle bijlagen, de aanbestedingsleidraad, inschrijvingsleidraad en gunningsleidraad. Ook adviseren wij over de meeste geschikte BKPV-criteria voor jouw project.

RISICODOSSIER

Met de beschikbare projectinformatie en door het uitvoeren van challengegesprekken, zetten wij in korte tijd een representatief en bruikbaar risicodossier voor jouw project neer. Alle risico’s zijn voorzien van oorzaken en de gevolgen zijn uitgewerkt naar tijd, geld, kwaliteit, omgeving en veiligheid. Zo weet je waar je op moet sturen en welke risico’s je kunt beheersen.

STAKEHOLDERSANALYSE

Onze stakeholdersanalyse geeft je een overzichtelijk beeld van welke stakeholders betrokken zijn bij het project, wat hun invloed is, en op welke wijze je deze stakeholders bij jouw project kunt betrekken.

KLANTEISENSPECIFICATIE

Op basis van onze ervaring, sjablonen en best practices stellen we voor jou een projectspecifieke Klanteisenspecificatie op. Wij verzorgen het ophalen van de klanteisen bij de interne en externe stakeholders en verwerken alle klanteisen in één overzichtelijke specificatie.

EMVI-PLANNEN

Samen met het tenderteam bepalen we de strategie voor de realisatie van het project én om tot een winnende inschrijving te komen. We schrijven haalbare en uitvoerbare kwaliteitsplannen die de opdrachtgever het vertrouwen geven dat jij de uitvraag doorgrondt en een geschikte opdrachtnemer bent voor het werk.

STAPPENPLAN SYSTEMS ENGINEERING

Wij helpen je Systems Engineering te implementeren in jouw project. Met behulp van een stappenplan geven we projectspecifiek aan welke activiteiten wanneer uitgevoerd moeten worden, wie daarbij nodig is en wat de doorlooptijden zijn. Zo zorgen we samen voor een succesvolle toepassing van Systems Engineering op jouw project.

Florens Kneepkens

Meer weten?

Neem contact op met Florens Kneepkens, director

PACER inschakelen of meer informatie?

Neem (vrijblijvend) contact met ons op

 

06 171 472 87 / info@pacer.nl

Plannen, dossiers & quick scans

Producten die je verder op weg helpen

Extra handen, een externe blik, specifieke expertise … Soms kan je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van documenten en het uitvoeren van analyses. Wij nemen graag het werk uit handen als het gaat om bijvoorbeeld contract- en risicodossiers, klanteisenspecificaties, EMVI-plannen of stakeholderanalyses. Je kunt kiezen voor zelfstandige en kant-en-klare producten, maar ook voor gedeeltelijke ondersteuning.

PACER is gespecialiseerd in alle facetten van projectbeheersing. Je kunt bij ons terecht voor onder meer de volgende producten:

QUICK SCAN CONTRACTDOSSIER - AANBESTEDERS

Wij voeren een second opinion uit op jouw contractdossier. Met een duidelijk advies welke verbeteringen mogelijk zijn voor publicatie, voorkom je vertraging in de aanbesteding. Zien we verbeteringen voor later in het traject (bijvoorbeeld in de nota van inlichtingen), dan benoemen wij deze als concrete acties.

QUICK SCAN CONTRACTDOSSIER - AANNEMERS

Wij voeren een quick scan uit op het contractdossier. We zetten snel en vroegtijdig de aandachtspunten en contractrisico’s op een rij, inclusief advies over de beheersing van deze risico’s. Je krijgt aanbevelingen en advies hoe je de risico’s met vraagstellingen in de Nota van Inlichtingen af kunt dekken. Zo weet je in een vroeg stadium van een tendertraject welke risico’s kunnen optreden en hoe je deze kunt beheersen.

CONTRACTDOSSIER

Aanbesteding? Wij stellen voor jou een volledig, integraal contractdossier op. Dit dossier bevat de vraagspecificaties inclusief alle bijlagen, de aanbestedingsleidraad, inschrijvingsleidraad en gunningsleidraad. Ook adviseren wij over de meeste geschikte BKPV-criteria voor jouw project.

RISICODOSSIER

Met de beschikbare projectinformatie en door het uitvoeren van challengegesprekken, zetten wij in korte tijd een representatief en bruikbaar risicodossier voor jouw project neer. Alle risico’s zijn voorzien van oorzaken en de gevolgen zijn uitgewerkt naar tijd, geld, kwaliteit, omgeving en veiligheid. Zo weet je waar je op moet sturen en welke risico’s je kunt beheersen.

STAKEHOLDERSANALYSE

Onze stakeholdersanalyse geeft je een overzichtelijk beeld van welke stakeholders betrokken zijn bij het project, wat hun invloed is, en op welke wijze je deze stakeholders bij jouw project kunt betrekken.

KLANTEISENSPECIFICATIE

Op basis van onze ervaring, sjablonen en best practices stellen we voor jou een projectspecifieke Klanteisenspecificatie op. Wij verzorgen het ophalen van de klanteisen bij de interne en externe stakeholders en verwerken alle klanteisen in één overzichtelijke specificatie.

EMVI-PLANNEN

Samen met het tenderteam bepalen we de strategie voor de realisatie van het project én om tot een winnende inschrijving te komen. We schrijven haalbare en uitvoerbare kwaliteitsplannen die de opdrachtgever het vertrouwen geven dat jij de uitvraag doorgrondt en een geschikte opdrachtnemer bent voor het werk.

STAPPENPLAN SYSTEMS ENGINEERING

Wij helpen je Systems Engineering te implementeren in jouw project. Met behulp van een stappenplan geven we projectspecifiek aan welke activiteiten wanneer uitgevoerd moeten worden, wie daarbij nodig is en wat de doorlooptijden zijn. Zo zorgen we samen voor een succesvolle toepassing van Systems Engineering op jouw project.

Frisse blik vanuit expertise

 

We werken in verschillende sectoren, aan opdrachtnemers- en opdrachtgeverszijde, voor overheden en commerciële opdrachtgevers. Dankzij deze brede kennis en ervaring begrijpen we uw situatie én weten we hoe jouw stakeholders hiernaar kijken.

Florens Kneepkens

Meer weten?

Neem contact op met Florens Kneepkens, director