Project- en tendermanagement

Sturende rol

Van grote infrastructurele projecten tot aanbestedingstrajecten: elk project heeft aansturing nodig. De projectmanager is eindverantwoordelijk voor het project en zorgt ervoor dat het resultaat binnen de planning en het budget wordt gehaald. Samen met de interne opdrachtgever wordt de opdracht geformuleerd.

Op basis hiervan stelt de projectmanager het projectteam samen en verzorgt hij de coördinatie, de sturing en de onderlinge samenwerking binnen het team. Het is belangrijk dat de verschillende disciplines goed met elkaar samenwerken. De projectmanager fungeert als sparringpartner en intermediair tussen de opdrachtgever en het project.

Tendermanagement

Tendertrajecten zijn zowel procesmatig als inhoudelijk uitdagend. PACER begeleidt het hele proces van publicatie tot gunning en ondersteunt waar nodig inhoudelijk: van het schrijven van de kwaliteitsdocumenten tot en met een contractanalyse.

 

We schrijven (mee) aan de kwaliteitsdocumenten, voeren een scan uit op de aanbestedingsdocumenten, verzorgen het risicomanagement(proces) tijdens de tender en helpen daarmee aan een winnende inschrijving.

Projectmanagement

Expertises

die binnen deze discipline vallen zijn

PROJECTMANAGEMENT

PACER adviseert en ondersteunt projectmanagers bij hun dagelijkse werkzaamheden. We stellen projectplannen, projectplanningen en -rapportages op en adviseren over de haalbaarheid van de projectdoelstellingen, de projectrisico’s en capaciteitsbehoeftes.
Daarnaast ondersteunen we projectteams bij het toepassen van nieuwe methodieken, zoals systems engineering, systeemgerichte contractbeheersing en over het opstellen, toepassen en uitvoeren van een nieuwe rol bij geïntegreerde contracten.

 

PACER kan helpen met:

  • het opstellen van de projectscope en de projectplannen
  • het opstellen van projectrapportages (zie ook projectbeheersing)
  • het uitvoeren van analyses op samenwerking en contractdocumenten
  • advies over het toepassen van SE, SCB en UAV-GC

TENDERMANAGEMENT - PROCESBEGELEIDING

PACER begeleidt het tenderproces en maakt deel uit van het tenderteam. We vervullen een rol als tendermanager, EMVI-coördinator, (mee)schrijver van de kwaliteitsdocumenten en/of risicomanager. Omdat wij ook voor aanbestedende diensten werken, bieden we extra inzicht in het doorgronden van de klantvraag en de projectdoelstellingen. Dit verwerken wij in de aanbieding.

TENDERMANAGEMENT - INHOUDELIJKE EXPERTISE

Inhoudelijk kan PACER ondersteunen met het opstellen of beoordelen van de EMVI-documenten, het formuleren van de vragen voor de Nota van Inlichtingen en het verwerken van de antwoorden uit de Nota’s in de kwaliteitsdocumenten. Daarnaast voeren we eisenanalyses uit en stellen Monte-Carlo analyses op de planning en raming op. De betrouwbaarheid en de haalbaarheid van de aangeboden meerwaarde wordt hiermee onderbouwd en aangetoond.
Verder hebben wij rapportages en informatie om tijdens en na afloop van de tender te rapporteren over het tenderproces aan de interne stuurgroep.

Florens Kneepkens

Meer weten?

 

Neem contact op met Florens Kneepkens, director

Inspireren & enthousiasmeren

Onze projectmanagers adviseren en begeleiden projecten met (project)plannen, strategieën en adviezen. Wij verzorgen projectcoördinatie en projectleiding. Projectmanagers van PACER sturen een team niet alleen aan, maar inspireren en enthousiasmeren ook alle teamleden!

Project- en tendermanagement

Sturende rol

Van grote infrastructurele projecten tot aanbestedingstrajecten: elk project heeft aansturing nodig. De projectmanager is eindverantwoordelijk voor het project en zorgt ervoor dat het resultaat binnen de planning en het budget wordt gehaald. Samen met de interne opdrachtgever wordt de opdracht geformuleerd.

Op basis hiervan stelt de projectmanager het projectteam samen en verzorgt hij de coördinatie, de sturing en de onderlinge samenwerking binnen het team. Het is belangrijk dat de verschillende disciplines goed met elkaar samenwerken. De projectmanager fungeert als sparringpartner en intermediair tussen de opdrachtgever en het project.

PROJECTMANAGEMENT

PACER adviseert en ondersteunt projectmanagers bij hun dagelijkse werkzaamheden. We stellen projectplannen, projectplanningen en -rapportages op en adviseren over de haalbaarheid van de projectdoelstellingen, de projectrisico’s en capaciteitsbehoeftes.
Daarnaast ondersteunen we projectteams bij het toepassen van nieuwe methodieken, zoals systems engineering, systeemgerichte contractbeheersing en over het opstellen, toepassen en uitvoeren van een nieuwe rol bij geïntegreerde contracten.

TENDERMANAGEMENT - PROCESBEGELEIDING

PACER begeleidt tenderproces en maakt deel uit van het team. We vervullen de rol als tendermanager, EMVI-coördinator en/of risicomanager. Omdat wij ook voor aanbestedende diensten werken, bieden we extra inzicht in het doorgronden van de klantvraag en de doelstellingen.

TENDERMANAGEMENT - INHOUDELIJKE EXPERTISE

Inhoudelijk kan PACER helpen met het opstellen of beoordelen van de EMVI-documenten, het formuleren van de vragen voor de Nota van Inlichtingen en het verwerken van de antwoorden in kwaliteitsdocumenten. We voeren eisenanalyses uit en stellen Monte-Carlo analyses op de planning en ramin op. Na afloop rapporteren we over het tenderproces aan de interne stuurgroep.

Florens Kneepkens

Meer weten?

Neem contact op met Florens Kneepkens, director

Tendermanagement

Tendertrajecten zijn zowel procesmatig als inhoudelijk uitdagend. PACER begeleidt het hele proces van publicatie tot gunning en ondersteunt waar nodig inhoudelijk: van het schrijven van de kwaliteitsdocumenten tot en met een contractanalyse.

 

We schrijven (mee) aan de kwaliteitsdocumenten, voeren een scan uit op de aanbestedingsdocumenten, verzorgen het risicomanagement(proces) tijdens de tender en helpen daarmee aan een winnende inschrijving.

Projectmanagement

Inspireren & enthousiasmeren

Onze projectmanagers adviseren en begeleiden projecten met (project)plannen, strategieën en adviezen. Wij verzorgen projectcoördinatie en projectleiding. Projectmanagers van PACER sturen een team niet alleen aan, maar inspireren en enthousiasmeren ook alle teamleden!