Projectbeheersing

Goede kwaliteit op een efficiënte manier

Integrale projectbeheersing zorgt voor inzicht en grip op de aspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK) binnen een project. Door het overzicht en de voortgang op deze aspecten te bewaken, kan er op elk moment worden bepaald hoe het project er voor staat en besloten worden door te gaan of juist bij te sturen. Zo kan het team ervoor zorgen dat de projectdoelstellingen op tijd, binnen budget en met kwaliteit worden gehaald.

Voor PACER is het compleet maken van onvolledige informatie één van de belangrijkste pijlers binnen projectbeheersing. We halen actief informatie op vanuit de verschillende disciplines en borgen deze op de juiste plek. Zo zorgen we voor een actueel inzicht in de voortgang en dragen we bij aan effectieve sturing op het project.

Rapporterend en controlerend

Onze adviseurs zijn actief in projecten van tender tot en met oplevering, voor opdrachtnemers en opdrachtgevers. Wij voelen ons verantwoordelijk voor inzicht en grip op de beheersaspecten van een project. PACER gaat actief op zoek naar informatie, analyseert deze kritisch en stelt vervolgens de rapportages, dossiers en plannen op. Wij kunnen helpen bij het opzetten en invullen van de processen in vakgebieden als risicomanagement, planningsmanagement, financieel management, kwaliteitsmanagement en informatie/documentmanagement. En ook voor het opstellen en leveren van producten binnen deze vakgebieden kun je bij PACER terecht.

Hoogspanningsverbinding_Borssele_Tilburg

Project

Hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg

Project_Wantijbrug1

Project

Wantijbrug Dordrecht

Project

Stadswerven in Dordrecht

Expertises

die binnen deze discipline vallen zijn

PROJECTBEHEERSING - HET PROCES

 • Het vervullen van de rol van manager projectbeheersing tot projectcoördinator.
 • Opzetten en invullen van de beheersaspecten tijd, geld, risico’s, raakvlakken, documentmanagement, afwijkingen en wijzigingen.
 • Op hoofdlijnen ordenen van het SE-proces en de relatie met de beheersaspecten invullen en behouden (in een eisenanalyse en -verificatie en werkpakkettenstructuur).
 • Bewustwording van het belang van de beheersaspecten creëren en het projectteam begeleiden bij de implementatie ervan.

PROJECTBEHEERSING - DE PRODUCTEN

 • Kwaliteitsplannen schrijven, zoals het projectmanagementplan, deelplannen en beheersplannen.
 • Opstellen van producten ter invulling van het contract, zoals een risicodossier, termijnstaat en planningen.
 • De ‘opstartplanning’ van een project maken: wat is er in de eerste weken na gunning nodig in termen van capaciteit, kennis, keuzes en producten.
 • Voortgangsrapportages voor de verschillende vakgebieden, of integraal, opstellen.

RISICOMANAGEMENT

 • Het vervullen van de rol van risicomanager.
 • Actualiseren en up-to-date houden van risicodossiers middels diverse sessies en challenge gesprekken.
 • Opstellen risicodossier voor en uitvoeren van Monte Carlo Analyses.
 • Planningsanalyses uitvoeren op de planning in relatie tot het risicodossier.
 • Faciliteren (risico)sessies, inclusief uitwerking tot compleet risicodossier.
 • Begeleiden van het strategisch risicomanagementproces om zo het risicoprofiel van een project te bepalen.
Vincent van der Meijden

Meer weten?

 

Neem contact op met Vincent van der Meijden, partner

Doelgericht samenwerken

Doordat wij bij PACER net een stap extra zetten, maken wij projectbeheersing vanzelfsprekend op jouw project. Onze adviseurs binnen projectbeheersing zijn doelgericht, maar beschikken over een pragmatische werkwijze waarbij nut en noodzaak worden afgewogen. Door samen te werken, zowel binnen het projectteam als met andere adviseurs, streven wij altijd naar het optimale resultaat!

Projectbeheersing

Goede kwaliteit op een efficiënte manier

PROJECTBEHEERSING - HET PROCES

 • Het vervullen van de rol van manager projectbeheersing tot projectcoördinator.
 • Opzetten en invullen van de beheersaspecten tijd, geld, risico’s, raakvlakken, documentmanagement, afwijkingen en wijzigingen.
 • Op hoofdlijnen ordenen van het SE-proces en de relatie met de beheersaspecten invullen en behouden (in een eisenanalyse en -verificatie en werkpakkettenstructuur).
 • Bewustwording van het belang van de beheersaspecten creëren en het projectteam begeleiden bij de implementatie ervan.

PROJECTBEHEERSING - DE PRODUCTEN

 • Kwaliteitsplannen schrijven, zoals het projectmanagementplan, deelplannen en beheersplannen.
 • Opstellen van producten ter invulling van het contract, zoals een risicodossier, termijnstaat en planningen.
 • De ‘opstartplanning’ van een project maken: wat is er in de eerste weken na gunning nodig in termen van capaciteit, kennis, keuzes en producten.
 • Voortgangsrapportages voor de verschillende vakgebieden, of integraal, opstellen.

RISICOMANAGEMENT

 • Het vervullen van de rol van risicomanager.
 • Actualiseren en up-to-date houden van risicodossiers middels diverse sessies en challenge gesprekken.
 • Opstellen risicodossier voor en uitvoeren van Monte Carlo Analyses.
 • Planningsanalyses uitvoeren op de planning in relatie tot het risicodossier.
 • Faciliteren (risico)sessies, inclusief uitwerking tot compleet risicodossier.
 • Begeleiden van het strategisch risicomanagementproces om zo het risicoprofiel van een project te bepalen.

Integrale projectbeheersing zorgt voor inzicht en grip op de aspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK) binnen een project. Door het overzicht en de voortgang op deze aspecten te bewaken, kan er op elk moment worden bepaald hoe het project er voor staat en besloten worden door te gaan of juist bij te sturen. Zo kan het team ervoor zorgen dat de projectdoelstellingen op tijd, binnen budget en met kwaliteit worden gehaald.

Voor PACER is het compleet maken van onvolledige informatie één van de belangrijkste pijlers binnen projectbeheersing. We halen actief informatie op vanuit de verschillende disciplines en borgen deze op de juiste plek. Zo zorgen we voor een actueel inzicht inde voortgang en dragen we bij aan effectieve sturing op het project.

Manique Hendriks

Meer weten?

Neem contact op met Manique Hendriks, manager

Rapporterend en controlerend

Onze adviseurs zijn actief in projecten van tender tot en met oplevering, voor opdrachtnemers en opdrachtgevers. Wij voelen ons verantwoordelijk voor inzicht en grip op de beheersaspecten van een project. PACER gaat actief op zoek naar informatie, analyseert deze kritisch en stelt vervolgens de rapportages, dossiers en plannen op. Wij kunnen helpen bij het opzetten en invullen van de processen in vakgebieden als risicomanagement, planningsmanagement, financieel management, kwaliteitsmanagement en informatie/documentmanagement. En ook voor het opstellen en leveren van producten binnen deze vakgebieden kun je bij PACER terecht.

Hoogspanningsverbinding_Borssele_Tilburg

Project

Hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg

Project_Wantijbrug1

Project

Wantijbrug Dordrecht

Project

Stadswerven in Dordrecht

Doelgericht samenwerken

Doordat wij bij PACER net een stap extra zetten, maken wij projectbeheersing vanzelfsprekend op jouw project. Onze adviseurs binnen projectbeheersing zijn doelgericht, maar beschikken over een pragmatische werkwijze waarbij nut en noodzaak worden afgewogen. Door samen te werken, zowel binnen het projectteam als met andere adviseurs, streven wij altijd naar het optimale resultaat!