Projectbeheersing

Goede kwaliteit op een efficiënte manier

Integrale projectbeheersing zorgt voor inzicht en grip op de aspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK) binnen een project. Het bewaken van overzicht van en voortgang op deze aspecten, zorgt voor grip op het project. Hieruit wordt bepaald om zo door te gaan of juist bij te sturen. Dit stelt het team in staat de projectdoelstellingen binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit te realiseren.

Eén van de belangrijke pijlers binnen projectbeheersing is om onvolledige informatie compleet maken. Het actief ophalen van informatie uit de verschillende disciplines binnen het project en deze informatie vervolgens op de gewenste plek te borgen, zorgt voor een actueel overzicht, maakt de voortgang inzichtelijk en draagt zo bij aan een effectieve sturing op het project.

Rapporterend en controlerend

Adviseurs binnen projectbeheersing zijn verantwoordelijk voor inzicht en grip op de beheersaspecten van een project. Het creëren van inzicht en grip gebeurt door juiste documentbeheersing, het bijhouden van actuele overzichten en het monitoren van de voortgang in planning, financiën, scope en risicobeheersing. Daarna wordt deze informatie gecontroleerd en geanalyseerd, zodat er juiste conclusies getrokken kunnen worden in relatie tot de projectdoelstellingen. Hierover wordt gerapporteerd aan de projectmanager middels voortgangsrapportages.

 

Kortom: Een projectbeheerser heeft dus zowel een rapporterende als een controlerende rol.

Hoogspanningsverbinding_Borssele_Tilburg

Project

Hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg

Project_Wantijbrug1

Project

Wantijbrug Dordrecht

Project

Stadswerven in Dordrecht

Expertises

die binnen deze discipline vallen zijn

RISICOMANAGEMENT

Risicomanagement gaat over beheersing van project- en procesrisico’s volgens RISMAN. Hiervoor wordt een actueel en gedegen risicodossier bijgehouden en worden risico’s bepaald en geschaald aan de hand van ‘challenge-gesprekken’. Vervolgens worden de juiste maatregelen bepaald en op basis daarvan Monte Carlo analyses gemaakt.

KWALITEITSMANAGEMENT

Het beheren, beheersen en optimaliseren van het KMS volgens ISO & NEN. Hierbij worden processen vastgelegd door middel van standaardisatie en wordt het kwaliteitsbewustzijn in uw organisatie bevorderd.

PLANNING- EN SCOPEMANAGEMENT

Het plannen en prioriteren van een groot scala aan werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de scope, raakvlakken en risico’s. Hierbij worden softwaretools zoals MS Project, Excel en Primavera gebruikt.

FINANCIEEL MANAGEMENT

Periodieke prognoses, ramingen of budgetten opstellen en beheren, met behulp van softwaretools als SAP en Excel.

INFORMATIEMANAGEMENT

Het bouwen en beheren van het informatie-managementsysteem door het inrichten, structureren en vastleggen van projectinformatie binnen de gebruikte DMS-systemen.

Manique Hendriks

Meer weten?

 

Neem contact op met Manique Hendriks, disciplineleider projectbeheersing

 0657844147

m.hendriks@pacer.nl

Doelgericht samenwerken

Doordat wij bij PACER net een stap extra zetten, maken wij projectbeheersing vanzelfsprekend op uw project. Onze adviseurs binnen projectbeheersing zijn doelgericht, maar beschikken over een pragmatische werkwijze waarbij nut en noodzaak worden afgewogen. Door samen te werken, zowel binnen het projectteam als met andere adviseurs, streven wij altijd naar het optimale resultaat!

Projectbeheersing

Goede kwaliteit op een efficiënte manier

RISICOMANAGEMENT

Risicomanagement gaat over beheersing van project- en procesrisico’s volgens RISMAN. Hiervoor wordt een actueel en gedegen risicodossier bijgehouden en worden risico’s bepaald en geschaald aan de hand van ‘challenge-gesprekken’. Vervolgens worden de juiste maatregelen bepaald en op basis daarvan Monte Carlo analyses gemaakt.

KWALITEITSMANAGEMENT

Het beheren, beheersen en optimaliseren van het KMS volgens ISO & NEN. Hierbij worden processen vastgelegd door middel van standaardisatie en wordt het kwaliteitsbewustzijn in uw organisatie bevorderd.

PLANNING- EN SCOPEMANAGEMENT

Het plannen en prioriteren van een groot scala aan werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de scope, raakvlakken en risico’s. Hierbij worden softwaretools zoals MS Project, Excel en Primavera gebruikt.

FINANCIEEL MANAGEMENT

Periodieke prognoses, ramingen of budgetten opstellen en beheren, met behulp van softwaretools als SAP en Excel.

INFORMATIEMANAGEMENT

Het bouwen en beheren van het informatie-managementsysteem door het inrichten, structureren en vastleggen van projectinformatie binnen de gebruikte DMS-systemen.

Integrale projectbeheersing zorgt voor inzicht en grip op de aspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK) binnen een project. Het bewaken van overzicht van en voortgang op deze aspecten, zorgt voor grip op het project. Hieruit wordt bepaald om zo door te gaan of juist bij te sturen. Dit stelt het team in staat de projectdoelstellingen binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit te realiseren.

Eén van de belangrijke pijlers binnen projectbeheersing is om onvolledige informatie compleet maken. Het actief ophalen van informatie uit de verschillende disciplines binnen het project en deze informatie vervolgens op de gewenste plek te borgen, zorgt voor een actueel overzicht, maakt de voortgang inzichtelijk en draagt zo bij aan een effectieve sturing op het project.

Manique Hendriks

Meer weten?

Neem contact op met Manique Hendriks, disciplineleider projectbeheersing

Rapporterend en controlerend

Adviseurs binnen projectbeheersing zijn verantwoordelijk voor inzicht en grip op de beheersaspecten van een project. Het creëren van inzicht en grip gebeurt door juiste documentbeheersing, het bijhouden van actuele overzichten en het monitoren van de voortgang in planning, financiën, scope en risicobeheersing. Daarna wordt deze informatie gecontroleerd en geanalyseerd, zodat er juiste conclusies getrokken kunnen worden in relatie tot de projectdoelstellingen. Hierover wordt gerapporteerd aan de projectmanager middels voortgangsrapportages.

 

Kortom: Een projectbeheerser heeft dus zowel een rapporterende als een controlerende rol.

Hoogspanningsverbinding_Borssele_Tilburg

Project

Hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg

Project_Wantijbrug1

Project

Wantijbrug Dordrecht

Project

Stadswerven in Dordrecht

Doelgericht samenwerken

Doordat wij bij PACER net een stap extra zetten, maken wij projectbeheersing vanzelfsprekend op uw project. Onze adviseurs binnen projectbeheersing zijn doelgericht, maar beschikken over een pragmatische werkwijze waarbij nut en noodzaak worden afgewogen. Door samen te werken, zowel binnen het projectteam als met andere adviseurs, streven wij altijd naar het optimale resultaat!