Projectmanagement

Sturende rol

Projectmanagement is eindverantwoordelijk voor het project en moet er dus voor zorgen dat het resultaat binnen de planning en het budget wordt gehaald. De projectmanager wordt aangestuurd door de interne opdrachtgever en samen formuleren ze de opdracht. Daarnaast stelt de projectmanager het projectteam samen en verzorgt de coördinatie, de sturing en de onderlinge samenwerking binnen het team.

Teamgevoel

Naast de aansturing van het projectteam bewaakt de projectmanager ook de onderlinge raakvlakken binnen het team en de verschillende processen. Zoals eerder naar voren kwam, is het belangrijk dat de verschillende disciplines goed met elkaar samenwerken. Bij het IPM model is het managen van de raakvlakken tussen de vijf rollen cruciaal om het project te laten slagen. Een belangrijke taak van de projectmanager is dan ook om voor verbintenis binnen het team te zorgen en het teamgevoel te versterken. De projectmanager fungeert bovendien als sparringpartner en intermediair tussen de opdrachtgever en het project.

 

Verder bewaakt de projectmanager de kwaliteit, het budget en de planning aan de hand van de rapportages vanuit projectbeheersing en is verantwoordelijk voor de overdracht van het projectresultaat aan de interne opdrachtgever.

Projectmanagement

Expertises

die binnen deze discipline vallen zijn

KWALITEITSZORG

De projectmanager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het projectresultaat. Dit betekent dat het resultaat aan alle eisen voldoet en overeenkomt met wat de opdrachtgever beoogd. En dat het ontwerp bovendien binnen het gestelde budget en de planning uitvoerbaar is.

V&G MANAGEMENT

Projecten met een hoog risico vragen om afspraken omtrent de veiligheid en gezondheid. Het hierbij van belang dat één persoon, meestal de projectmanager, deze activiteiten coördineert binnen het project.

SCOPEMANAGEMENT

De scope is een belangrijk onderdeel van een project, want als er iets verandert in de scope heeft dit direct gevolgen voor de planning, het budget en de kwaliteit van het project. Bij het managen van projecten is het dus belangrijk om de scope vanaf het begin goed vast te stellen en te waarborgen.

Florens Kneepkens

Meer weten?

 

Neem contact op met Florens Kneepkens, disciplineleider projectmanagement

Inspireren & enthousiasmeren

Onze projectmanagers adviseren en begeleiden uw projecten met (project)plannen, strategieën en adviezen. Wij verzorgen projectcoördinatie en projectleiding. Projectmanagers van PACER sturen een team niet alleen aan, maar inspireren en enthousiasmeren ook alle teamleden!

Projectmanagement

Sturende rol

KWALITEITSZORG

De projectmanager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het projectresultaat. Dit betekent dat het resultaat aan alle eisen voldoet en overeenkomt met wat de opdrachtgever beoogd. En dat het ontwerp bovendien binnen het gestelde budget en de planning uitvoerbaar is.

V&G MANAGEMENT

Projecten met een hoog risico vragen om afspraken omtrent de veiligheid en gezondheid. Het hierbij van belang dat één persoon, meestal de projectmanager, deze activiteiten coördineert binnen het project.

SCOPEMANAGEMENT

De scope is een belangrijk onderdeel van een project, want als er iets verandert in de scope heeft dit direct gevolgen voor de planning, het budget en de kwaliteit van het project. Bij het managen van projecten is het dus belangrijk om de scope vanaf het begin goed vast te stellen en te waarborgen.

Projectmanagement is eindverantwoordelijk voor het project en moet er dus voor zorgen dat het resultaat binnen de planning en het budget wordt gehaald. De projectmanager wordt aangestuurd door de interne opdrachtgever en samen formuleren ze de opdracht. Daarnaast stelt de projectmanager het projectteam samen en verzorgt de coördinatie, de sturing en de onderlinge samenwerking binnen het team.

Florens Kneepkens

Meer weten?

Neem contact op met Florens Kneepkens, disciplineleider projectmanagement

Teamgevoel

Naast de aansturing van het projectteam bewaakt projectmanagement ook de onderlinge raakvlakken binnen het team en de verschillende processen. Zoals eerder naar voren kwam, is het belangrijk dat de verschillende disciplines goed met elkaar samenwerken. Bij het IPM model is het managen van de raakvlakken tussen de vijf rollen cruciaal om het project te laten slagen. Een belangrijke taak van de projectmanager is dan ook om voor verbintenis binnen het team te zorgen en het teamgevoel te versterken. De projectmanager fungeert bovendien als sparringpartner en intermediair tussen de opdrachtgever en het project.

 

Verder bewaakt de projectmanager de kwaliteit, het budget en de planning aan de hand van de rapportages vanuit projectbeheersing en is verantwoordelijk voor de overdracht van het projectresultaat aan de interne opdrachtgever.

Projectmanagement

Inspireren & enthousiasmeren

Onze projectmanagers adviseren en begeleiden uw projecten met (project)plannen, strategieën en adviezen. Wij verzorgen projectcoördinatie en projectleiding. Projectmanagers van PACER sturen een team niet alleen aan, maar inspireren en enthousiasmeren ook alle teamleden!