Technisch management

Structurerend

In multidisciplinaire projecten worden grote hoeveelheden informatie verwerkt binnen een flexibele projectorganisatie. Dit vraagt niet alleen om een goede samenwerking tussen verschillende disciplines en organisaties, maar ook om goede projectstructuren. Technisch management biedt deze structuren en zorgt er zo voor dat alle projectinformatie traceerbaar en beheersbaar wordt bijgehouden.

Overdraagbare informatie

Technisch management ondersteunt projecten van initiatie tot oplevering bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De rol die deze discipline speelt is het bieden van de projectstructuren en faciliteren in het eisenbeheer.

 

De technisch manager is betrokken bij het opstellen van klantwensen en de vertaling ervan naar SMART systeemeisen. Tijdens het opstellen van de vraagspecificatie zorgt technisch management voor de hoofdstructuur. Een technisch manager biedt daarnaast ondersteuning in het traceerbaar en objectief aantoonbaar omgaan met alle contractinformatie en de daarbij horende plannen, rapporten en nota’s.

 

Objectieve aantoonbaarheid wordt vastgelegd door verificatie. Hierin wordt aangetoond dat een oplossing objectief en expliciet voldoet aan de eisen. Om aan te tonen dat een oplossing daadwerkelijk geschikt is voor het beoogd gebruik wordt validatie toegepast. Het vastleggen van deze informatie in databases als Relatics garandeert niet alleen de traceerbaarheid, maar zorgt er ook voor dat iedereen altijd met de laatste stand van zaken werkt. Het gebruik van dit soort databases maakt de informatie overdraagbaar naar andere fases of projectleden.

Technisch_management
MEET_RIVM_CBG

Project

MEET RIVM

Project_Knooppunt_Hoevelaken

Project

Knooppunt Hoevelaken

Structuur aanbrengen

Hoe wordt die structuur dan aangebracht? Door de toepassing van Systems Engineering (SE) worden complexe projecten opgebroken in kleinere beheersbare pakketten, ook wel Work Breakdown Structures (WBS) genoemd. De WBS, die centraal staat in het project, verbindt de planning, wijzigingen, financiën, afwijkingen en risico’s met daadwerkelijk projectmanagement en uitvoering. De technisch manager is verantwoordelijk voor het opstellen, beheren en controleren van de WBS, maar ook van projectstructuren die daarop aansluiten. Bijvoorbeeld een Systems Breakdown Structure, Organizational Breakdown Structure, Document Breakdown Structure, enzovoorts.

Expertises

die binnen deze discipline vallen zijn

SYSTEMS ENGINEERING

Het opbreken van complexe systemen en processen in behapbare pakketten met als doel het creëren van een gezamenlijke projecttaal.

PROCESCOÖRDINATIE

Het integraal aansturen van alle disciplines binnen een project met de focus op processen. Door uit te gaan van de WBS combineert de procescoördinator alle informatie, van risico’s en financiën tot planning en afwijkingen.

BIM

Het bieden van een platform waarin alle projectinformatie kan worden opgeslagen en opgevraagd. Dit wordt vaak gedaan in de vorm van 3D-modellen, maar kan ook in software als Relatics.

V&V

Het uitvoeren en beheersen van verificatie en validatie door het opstellen van plannen, rapporten en nota’s bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

CONFIGURATIEMANAGEMENT

Het opstellen van een methodiek waarmee wordt verzekerd dat iedereen altijd met de laatste versies van documenten en daarmee de laatste informatie werkt.

FUNCTIONEEL SPECIFICEREN

Het specificeren van de functionele uitgangspunten van het te realiseren systeem. Deze informatie wordt gebruikt voor het opstellen van systeemeisen en het schrijven van de vraagspecificatie.

ASSETMANAGEMENT

Het beheren van de assets inclusief de daarbij horende financiële haalbaarheidsanalyses en RAMS-analyses.

ONTWERPCOÖRDINATIE

Het coördineren van het ontwerpproces met als basis de contracteisen en het verificatie- en validatieproces.

Sven Hildering

Meer weten?

 

Neem contact op met Sven Hildering, manager

Technisch & organisatorisch

Technisch management weet de technische impact van een project te definiëren en vervolgens te combineren met een organisatorische invalshoek. Het is daarmee de sleutel tussen projectondersteuning en projectuitwerking.
PACER adviseurs in technisch management passen de werkmethode aan op de vraag van de organisatie.

 

Begin je met het uitrollen van technisch management in jouw organisatie of ben je vergevorderd in de toepassing van Systems Engineering? Voor alles ontwikkelen wij een methode die past binnen jouw organisatie!

Technisch management

Structurerend

SYSTEMS ENGINEERING

Het opbreken van complexe systemen en processen in behapbare pakketten met als doel het creëren van een gezamenlijke projecttaal.

PROCESCOÖRDINATIE

Het integraal aansturen van alle disciplines binnen een project met de focus op processen. Door uit te gaan van de WBS combineert de procescoördinator alle informatie, van risico’s en financiën tot planning en afwijkingen.

BIM

Het bieden van een platform waarin alle projectinformatie kan worden opgeslagen en opgevraagd. Dit wordt vaak gedaan in de vorm van 3D-modellen, maar kan ook in software als Relatics.

V&V

Het uitvoeren en beheersen van verificatie en validatie door het opstellen van plannen, rapporten en nota’s bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

CONFIGURATIEMANAGEMENT

Het opstellen van een methodiek waarmee wordt verzekerd dat iedereen altijd met de laatste versies van documenten en daarmee de laatste informatie werkt.

FUNCTIONEEL SPECIFICEREN

Het specificeren van de functionele uitgangspunten van het te realiseren systeem. Deze informatie wordt gebruikt voor het opstellen van systeemeisen en het schrijven van de vraagspecificatie.

ASSETMANAGEMENT

Het beheren van de assets inclusief de daarbij horende financiële haalbaarheidsanalyses en RAMS- analyses.

ONTWERPCOÖRDINATIE

Het coördineren van het ontwerpproces met als basis de contracteisen en het verificatie- en validatieproces.

In multidisciplinaire projecten worden grote hoeveelheden informatie verwerkt binnen een flexibele projectorganisatie. Dit vraagt niet alleen om een goede samenwerking tussen verschillende disciplines en organisaties, maar ook om goede projectstructuren. Technisch management biedt deze structuren en zorgt er zo voor dat alle projectinformatie traceerbaar en beheersbaar wordt bijgehouden.

Sven Hildering

Meer weten?

 

Neem contact op met Sven Hildering, manager

Hoe wordt die structuur dan aangebracht? Door de toepassing van Systems Engineering (SE) worden complexe projecten opgebroken in kleinere beheersbare pakketten, ook wel Work Breakdown Structures (WBS) genoemd. De WBS, die centraal staat in het project, verbindt de planning, wijzigingen, financiën, afwijkingen en risico’s met daadwerkelijk projectmanagement en uitvoering. De technisch manager is verantwoordelijk voor het opstellen, beheren en controleren van de WBS, maar ook van projectstructuren die daarop aansluiten. Bijvoorbeeld een Systems Breakdown Structure, Organizational Breakdown Structure, Document Breakdown Structure, enzovoorts.

MEET_RIVM_CBG

Project

MEET RIVM

Project_Knooppunt_Hoevelaken

Project

Knooppunt Hoevelaken

Technisch & organisatorisch

Technisch management weet de technische impact van een project te definiëren en vervolgens te combineren met een organisatorische invalshoek. Het is daarmee de sleutel tussen projectondersteuning en projectuitwerking.
PACER adviseurs in technisch management passen de werkmethode aan op de vraag van de organisatie.

 

Begin je met het uitrollen van technisch management in jouw organisatie of ben je vergevorderd in de toepassing van Systems Engineering? Voor alles ontwikkelen wij een methode die past binnen jouw organisatie!