Nieuws_kijkje_vraagspecificatie

Een kijkje in de vraagspecificatie: hoe bouw je een goede structuur op?

Op vrijdag 8 juni stond de cursus Vraagspecificatie op het programma. Tijdens de cursus werden de Vraagspecificaties van drie verschillende projecten met elkaar vergeleken aan de hand van een vragenlijst. Door het analyseren van de verschillende Vraagspecificaties, kwamen de deelnemers er onder meer achter hoe de structuur van zowel de Vraagspecificatie deel 1 (VSE, VSA) en de Vraagspecificatie deel 2 (VSP) in elkaar zit.

Waarom deze cursus?
Goed uitvragen is een van de belangrijkste vaardigheden binnen een project. Aan de hand van een goede vraagspecificatie kun je namelijk beoordelen of het projectontwerp voldoet aan de eisen en de gebruikersbehoeften en dus of het beoogde resultaat wordt behaald. Echter, in de praktijk blijkt dat het soms lastig is om de eisen helder te formuleren en in een duidelijke structuur te gieten. Deze cursus bood de deelnemers inzicht in de onderwerpen en de opbouw van een vraagspecificatie. Ander doel van de cursus was dat de deelnemers leren hoe een Vraagspecificatie gelezen dient te worden aan de aannemer/opdrachtnemers zijde.

Wat hebben we ervan geleerd?
Bekijk de infographic voor een korte samenvatting.

Cursus Vraagspecificatie PACER