Interne aanbestedingsstrijd

Alle grote, complexe werken in Nederland en Europa worden Europees aanbesteed. De begeleiding van deze aanbestedingen is een van de kerntaken van de discipline inkoop- en contractmanagement (ICM) bij PACER. Bij ons krijgt echter iedereen ermee te maken. Daarom organiseerden de adviseurs van ICM de cursusmaand ‘De basis van aanbesteden’ voor alle collega’s.

In 3 teams van elk 5 adviseurs gingen de collega’s de strijd met elkaar aan in een aanbestedingssimulatie, waarbij ze zich zowel in de rol als opdrachtgever als opdrachtnemer moesten opstellen. Zo kregen ze kennis van en begrip voor beide kanten van het proces. De teams werden voor de volgende uitdagingen gesteld:

Dag 1: selectie- en gunningscriteria opstellen

Waar moet je als opdrachtgever bij de voorbereiding van een aanbesteding aan denken? Hoe kies je de juiste selectie- en gunningscriteria? En hoe formuleer je deze criteria op zo’n manier dat er voldoende vrijheid is voor de opdrachtnemer om meerwaarde te bieden? Na wat theorie kregen de teams de opdracht om goed geformuleerde selectie- en gunningscriteria op te stellen voor een semi-fictief project in Nederland.

Dag 2: tenderen

Op basis van de selectie- en gunningscriteria moeten opdrachtnemers hun aanmelding en inschrijving doen. Hoe pak je dit aan en waar loop je als opdrachtnemer tegenaan? Hoe kom je op passende wijze tegemoet aan de wensen van de aanbesteder? De teams gingen aan de slag met de 3 meest opvallende gunningscriteria uit de eerste cursusdag en moesten op basis daarvan een inschrijving doen.

Dag 3: beoordelen

Terug naar opdrachtgever: hoe beoordeel je de ontvangen inschrijvingen? Hoe schrijf je dit op en waar moet je op letten in een terugkoppelgesprek? De teams kregen een inschrijving uitgereikt die was samengesteld uit de 3 ingeleverde voorstellen uit ronde 2. Opdracht: beoordeel de inschrijving aan de hand van je eigen gunningscriteria en licht je beoordeling mondeling toe aan de aanbesteder.

De winnaars!

Bij iedere cursus konden de teams punten verdienen voor de best uitgevoerde opdracht. Uiteindelijk heeft het team van Fokke, Niek, Bart, Jonas en Joshua gedurende de 3 cursussen de meeste punten vergaard. Daarmee zijn zij officieel de winnaar geworden van de cursusmaand ‘De basis van aanbesteden’!

 

Heeft u als opdrachtgever of opdrachtnemer met aanbestedingen te maken? Onze adviseurs uit de discipline inkoop- en contractmanagement helpen u graag met de begeleiding van onder andere Europese, nationale en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Meer weten? Kijk dan op onze dienstenpagina van inkoop- en contractmanagement.