Project_Onderhoud_Rijkswegen_Zuid_Holland

Onderhoud snelwegen bij opdrachtnemer

Jeroen Spanjer, omgevingsmanager, ondersteunt namens PACER de opdrachtnemer van het project “Variabel onderhoud Rijkswegen Zuid-Holland”. In dit artikel vertelt hij over zijn ervaringen als adviseur aan de opdrachtnemerskant.    

 

Meer dan het bedenken van een geschikte aanpak

Aanvankelijk dacht ik nog dat het als gevolg van mijn eerdere ervaring bij Rijkswaterstaat een “makkie” zou zijn om het omgevingsmanagement bij een opdrachtnemer in te vullen. Ik wist immers  waar we aan de slag moesten, welke omgevingspartijen we moeten benaderen en wat vanuit verkeershinder gezien de beste aanpak was. Hierdoor was ik weliswaar in staat om snel van start te gaan en kon ik goed inschatten welke van de uitvoeringsvarianten op draagvlak bij Rijkswaterstaat en de omgevingspartijen kon rekenen, maar daar hield het voordeel dan eigenlijk ook wel weer op…

Omgevingsmanagement bij de opdracht behelst namelijk meer dan het bedenken van een voor de omgeving meest geschikte aanpak. Het betekent ook dat je rekening moet houden met technische randvoorwaarden, zoals de ruimte die nodig is om materieel op te stellen en de tijd die nodig is om asfalt te laten afkoelen. En je zult altijd zien dat je met die technische randvoorwaarden net een halve meter te kort komt, waardoor het toch nog nodig is om een extra verbindingsboog af te sluiten. Of dat je net een uur te kort komt om het werk in één nacht te kunnen maken. Kortom, technische randvoorwaarden bepalen een belangrijk deel van de oplossingsruimte en het is mijn taak als omgevingsmanager om ook dat aan de stakeholders uit te leggen en zodoende meer begrip te krijgen voor de situatie.

Veel verschillende betrokkenen 

De omgevingsmanager zorgt ook voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen. Omdat dit een onderhoudsproject is voor de snelwegen in heel Zuid-Holland, hebben we met nogal wat partijen te maken. Om precies te zijn met 18 gemeenten, drie waterschappen, een provincie en daarnaast ook nog met diverse spoorlijnen, tramlijnen en hoogspanningsleidingen. Alleen al het uitzoeken van de benodigde vergunningen en ontheffingen en het aanvragen van de vergunningen bij al die instanties was een enorme klus. Vervolgens stelt elke vergunningverlener ook nog eens zijn eigen specifieke voorwaarden (eisen) en moesten al deze eisen stuk voor stuk worden opgenomen in een database (Relatics).

Nagenoeg alle gemeenten stellen in hun vergunning dat bewoners tijdig geïnformeerd moeten worden over de werkzaamheden en de gevolgen die dit heeft voor de bereikbaarheid en de geluidsoverlast. Hiervoor stellen we bewonersbrieven op. Er wonen gelukkig niet heel veel mensen vlak naast de snelwegen waar we aan het werk gaan, maar toch hebben we in een half jaar tijd al ruim 2200 brieven verstuurd. Het aantal mensen dat naar aanleiding van die brieven telefonisch contact met mij opneemt, is gelukkig beperkt.

Ik kan  met recht zeggen dat ik bij de opdrachtnemer weer met hele andere facetten van het vakgebied omgevingsmanagement bezig ben dan in mijn periode bij Rijkswaterstaat. En dat is mooi, want hierdoor verbreed ik mijn kennis en ervaring van het vakgebied omgevingsmanagement. Dit sluit goed aan bij mijn ambitie om te ontwikkelen tot breed inzetbare omgevingsmanager die alle facetten van het vakgebied kan overzien!