Waar wij voor staan

Bouwen aan de toekomst

Bij PACER bouwen we letterlijk aan de toekomst door ervoor te zorgen dat de infrastructuur in Nederland toekomstbestendig en duurzaam is. PACER focust zich momenteel met name op de infrastructurele sector, maar deze focus verschuift steeds meer naar andere sectoren zoals utiliteit en energie.

Daarnaast laten wij onze medewerkers ook bouwen aan hun eigen toekomst, door hen te laten werken in een leerzame werkomgeving en een continue opleidingstraject te laten doorlopen. Kortom: We ontwikkelen onszelf en de wereld om ons heen.

Beheersing van scope tot sloop

Scope, concept, ontwikkeling, realisatie, (her)gebruik, onderhoud en sloop: dat zijn de fasen van een bouwcyclus. Om efficiënt en doelmatig te kunnen bouwen, is het van belang dat je de hele cyclus beheerst. Een goed georganiseerd proces zorgt ervoor dat de kwaliteit behouden blijft, de kosten worden gedrukt en dat alles volgens de planning verloopt.

PACER helpt opdrachtgevers bij het optimaliseren van elke afzonderlijke fase, maar behoudt daarnaast de helicopterview die nodig is om het gehele bouwproces ‘van scope tot sloop’ te beheersen.

Expertise en objectiviteit

Dit alles doen wij vanuit onze kernwaarden expertise en objectiviteit. Door middel van de 80/20-filosofie werken wij continu aan onze expertise en delen onze kennis met opdrachtgevers en andere belanghebbenden.

Om altijd de juiste belangen voor ogen te hebben, geven PACERs alleen advies over jouw bouwproject op basis van de feiten. Wij zijn hierbij onafhankelijk van afspraken met aannemers, constructeurs en andere belanghebbenden.