Project_Knooppunt_Hoevelaken

Project Knooppunt Hoevelaken: de oplossing voor het dagelijkse fileleed

Sinds 2 juli 2018 werkt Vincent namens PACER bij het project ten behoeve van Knooppunt Hoevelaken, de bekendste fileplek in Nederland. De weggebruikers op de A1 en de A28 zullen na de uitvoering van dit project nooit meer last hebben van het dagelijkse fileleed…

Knooppunt Hoevelaken is een bijzonder project met een geheel eigen aanpak. Zo werd al vroeg in het traject besloten om de markt te laten meedenken over de plannen, wat leidde tot een beter ontwerp. Bovendien leverde deze aanpak meer oplossingen op voor het verbeteren van de leefomgeving rond het knooppunt dan waar eerder op was gerekend. Het inmiddels verder uitgewerkte voorkeursalternatief door de Combinatie A1|28 dient als onderligger voor het toekomstige (ontwerp-) tracébesluit. Het tracébesluit vormt het juridisch kader waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moet worden.

Minder overlast
Het project is een PD&C contractvorm: Planstudie, Design & Construct. Sommigen noemen het ook wel eens vervlechtingsproject. Het doel is om de overlast door sluipverkeer, geluidshinder en een verminderde luchtkwaliteit te verhelpen. Daarvoor wordt de doorstroming van het verkeer op het knooppunt (de A1 en de A28) verbeterd en neemt tegelijkertijd de hinder af voor de omgeving (de bewoners van omliggende steden en dorpen, waaronder Amersfoort, Leusden, Hoevelaken, Nijkerk en Terschuur).

Nieuwe constructie
Het verkeer op de elkaar kruisende A1 en A28 wordt al sinds 1966 geleid via het zogenoemde klaverbladmodel. Destijds was dit een ideale constructie, omdat er toen dagelijks 10.000 tot 20.000 auto’s en vrachtauto’s passeerden. Echter, de afgelopen jaren is de verkeersdruk flink toegenomen; in 2030 zullen er naar verwachting elke dag 140.000 weggebruikers over de A1 en A28 rijden.

Als oplossing worden drie van de vier klavers verwijderd. Daarnaast wordt er een verhoogde ring aangelegd met langgerekte afslagen. Deze nieuwe constructie vergt meer ruimte, maar kan de toenemende verkeersdruk beter aan.

Systems Engineering
In de rol van Systems Engineer Verificatie en Validatie verzorgt Vincent de afstemming tussen Rijkswaterstaat en de combinatie op de SE-activiteiten. Daarnaast stelt hij de interne strategie voor SE en V&V op, rekening houdende met de bestaande activiteiten van de combinatie. Denk hierbij aan het inplannen van overleggen met de combinatie, het werken in de Relatics omgeving, het herschrijven van de plannen en het uitdragen van het SE-gedachtengoed en de beoogde werkwijze.

Het werk staat gepland voor 2021 tot en met 2025.