Project

Aberdeen Offshore Wind Farm

Locatie

Aberdeen, Schotland

Tijdsduur

jul 2016 - jul 2018

Opdrachtgever

Boskalis

Wat moest er gebeuren

en waarom moest dit gebeuren?

De olie-industrie is de drijvende motor achter de economie van Aberdeen. Om ook de markt voor windenergie een boost te geven is een offshore test- en demonstratiepark gebouwd. Het park bestaat uit de 11 grootste windmolens uit de industrie welke zijn gefundeerd op unieke zuiganker-funderingen en met elkaar worden verbonden met innovatieve 66kV kabels. Het park produceert 92.2MW waarmee bijna 80.000 huizen van stroom worden voorzien. Boskalis is als EPCI-aannemer verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en de installatie van het park.

Wat heeft PACER gedaan?

De toepassing van Systems Engineering is niet standaard in de offshore energiemarkt. Er is geen externe vraag naar objectieve aantoning en lang niet iedereen heeft ervaring met de methodiek. Vanuit eerdere projecten is vraag ontstaan naar interne kwaliteitsborging, op basis daarvan is besloten Systems Engineering te implementeren. Tijdens alle fases van het project is PACER verantwoordelijk geweest voor het op maat maken van de SE-methodiek en de implementatie ervan in het projectteam en bij onderaannemers.

roject_Aberdeen_offshore_windfarm

Welke werkzaamheden hoorden hierbij?

Om de SE-methodiek, zoals beschreven in de ISO15288, specifiek te maken voor project Aberdeen is bij iedere stap bekeken wat de toegevoegde is. Traceerbaarheid was geen doel op zich, de uiteindelijke gebruiker van de informatie stond centraal in de bepaling van de methode. Op die manier is eerst een compleet SE-proces uitgewerkt waarna dit op intuïtieve wijze is gepresenteerd en geïmplementeerd. In de implementatie is een individuele benadering essentieel gebleken. Door het inzetten van persoonlijke berichten en instructies is uiteindelijk een project gerealiseerd waarin geen belangrijke eisen over het hoofd zijn gezien en waarin contractbeheer traceerbaar is vastgelegd.

Het eindresultaat

De elf windmolens zijn inmiddels geïnstalleerd en zijn een kleine drie kilometer voor de kust van Aberdeen te bewonderen.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?