Project

Assetmanagement Amstelland-Meerlanden

Locatie

Amstelland-Meerlanden

Tijdsduur

2019-2021

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

De Provincie Noord-Holland beheert en onderhoudt de provinciale wegen, de infrastructuur voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, grote vaarwegen en de tunnels en bruggen die hier bij horen. Het netwerk is van groot belang voor een goede afwikkeling van het verkeer en de bereikbaarheid van zowel grote als kleine plaatsen in Noord-Holland. De gebiedsteams zijn verantwoordelijk voor het monitoren van de status van de provinciale wegen, tunnels en bruggen. En voor het uitzetten van onderhoud.

Wat doet PACER?

PACER vervult de rol van netwerkadviseur voor het gebied Amstelland-Meerlanden. Wij zijn betrokken bij de voorbereiden projecten van derden en het voorbereiden van groot onderhoud.

 

Bij de voorbereiding van groot onderhoud fungeert onze netwerkadviseur als projectmanager in de studie-/planfase.

Welke werkzaamheden horen hierbij?

Als netwerkadviseur vertegenwoordigen we de belangen van de provincie bij projecten in samenwerking met derden en projecten van derden die het areaal van de provincie raken.

 

Wij stellen de projectopdrachtformulieren op. Hiermee wordt opdracht gegeven voor grote onderhoudsprojecten die niet onder het standaard gebiedscontract vallen. We stemmen met de experts binnen de provincie af aan welke eisen de opdracht moet voldoen en houden vooroverleggen met eventuele stakeholders wiens areaal onderdeel of raakvlak zijn van het project. Zo kan de contractvoorbereidingsfase voor de aanbesteding worden opgestart.

Het eindresultaat

Het onderhoud van het wegennetwerk is een project zonder einde. Er wordt continu gewerkt om het areaal op niveau te houden, zodat het voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Zo zorgt de provincie blijvend voor een goede bereikbaarheid van alle plaatsen binnen Noord-Holland.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?