Project

Bediencentrale It Swettehûs

Locatie

Leeuwarden

Tijdsduur

2021 - heden

Opdrachtgever

Provincie Fryslân

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

Provinciale waterstaat van de provinsje Fryslân heeft als doel zorg te dragen voor een goede toegankelijke en veilige infrastructuur (provinciale wegen, vaarwegen en kunstwerken) voor de samenleving tegen aanvaardbare kosten voor het provinciale bestuur.

 

Een van de onderdelen binnen deze infrastructuur zijn de kunstwerken en objecten. Dit zijn o.a. bruggen, sluizen, auto onderdoorgangen, tunnels en fietstunnels, aquaducten, verkeersregelinstallaties, vaartuigen en gebouwen.

 

Om een deel van de bruggen van de provinsje Fryslân en van andere partijen, zoals verschillende Friese gemeentes en Rijkswaterstaat, op afstand te kunnen bedienen, is de bediencentrale It Swettehûs ontwikkeld. Tevens is dit een nieuw steunpunt voor de provinciale Waterstaat. Zo kan de provinsje Fryslân zorgen voor een veilige en vlotte bediening van de objecten.

Wat doet PACER en welke werkzaamheden horen hierbij?

Onze inkoop- en contractadviseur begeleidt de aanbesteding van het nieuwe onderhouds- en storingencontract. In de voorbereidingsfase verzamelen wij de klanteisen, analyseren de bestaande overeenkomsten en zetten de inkoopstrategie uit. Zo is de scope voor het nieuwe contract vastgesteld. De klanteisen vertalen wij naar contracteisen en geven hiermee invulling aan de vraagspecificaties. Ook schrijven wij mee aan de inschrijvingsleidraad. Het contractdossier is klaar voor publicatie.

Het projectresultaat

De bediencentrale It Swettehûs wordt onderhouden en nieuwe bruggen worden aangesloten op de bediencentrale. Zo kunnen ook deze op afstand bediend worden. Dit zorgt voor een veilige en vlotte doorvaart op de Friese wateren.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?