Project

Vervanging bediening en besturingssysteem Stormvloedkering Ramspol

Locatie

Lelystad

Tijdsduur

apr 2018 - heden

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat MN

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

De Stormvloedkering Ramspol is in 2002 opgeleverd. Het beheer en onderhoud van de kering is sinds begin 2014 overgenomen door Rijkswaterstaat. Omdat er sinds de oplevering geen vernieuwing van het bedienings- en besturingssysteem heeft plaatsgevonden, is dit systeem inmiddels verouderd. Om voor een blijvend betrouwbare kering te zorgen, en daarmee zo min mogelijk wateroverlast voor het achterland te garanderen, moet het bedienings- en besturingssysteem vervangen worden.

Wat doet PACER?

De spil in het project wordt gevormd door het IPM-team, waarbij de nadruk vooral op het technisch team ligt. PACER levert de adviseur inkoop- en contractmanagement die de aanbesteding en uitvoering van het vervangingsproject begeleidt.

Project_Stormvloedkering_Ramspol

Welke werkzaamheden horen hierbij?

De belangrijkste werkzaamheden bij dit project zijn het opstellen van de vraagspecificatie en het begeleiden van de aanbestedingsprocedure. Wanneer de uitvoering van het project begint, ziet de adviseur inkoop- en contractmanagement er op toe dat de werkzaamheden volgens de eisen van de overeenkomst wordt uitgevoerd en dat het project op planning en binnen budget blijft.

Het eindresultaat

De kering met een bedienings- en besturingssysteem moet uiteindelijk de faalkans van het object verminderen en de veiligheid van het achterland verhogen.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?