Project

Dijkversterking IJmuiden

Locatie

IJmuiden

Tijdsduur

2022 - heden

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat WNN

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

Om de mensen in IJmuiden weer 50 jaar te verzekeren van droge voeten, worden stukken dijk verhoogd en versterkt. Het gaat om 1 km dijk, verdeeld over 3 stroken. In het drukke sluisgebied van IJmuiden, een gebied met veel stakeholders, is dit een project met genoeg uitdagingen.

Wat doet PACER en welke werkzaamheden horen hierbij?

Onze adviseur risicomanagement is verantwoordelijk voor het proces dat risico’s inventariseert, kwantificeertKwantificeren is het toekennen van een score aan de kans van optreden en gevolg van een risico. Je maakt een risico zo meetbaar met een risicoscore. Hiermee kun je risico’s rangschikken en heb je een globaal beeld van welke risico’s de meeste impact hebben. Hier kun je weer op anticiperen. Kwantificering is een proces wat het hele project doorloopt. en beheerst. Vanuit zijn rol daagt hij het projectteam uit om vanuit alle disciplines (omgeving, techniek, contract, etc.) na te denken over mogelijke risico’s op het project. Vervolgens gaat de adviseur risicomanagement aan de slag om deze risico’s, samen met het team, te kwantificeren zodat er een inzichtelijk risicoprofiel ontstaat voor het project. Hiermee kan het team gericht beheersmaatregelen bedenken zodat risico’s beheerst worden. Tenslotte zorgt de adviseur ervoor dat deze beheersmaatregelen ook (op tijd) worden uitgevoerd en neemt hij de impact van de beheersing mee in het (opnieuw) kwantificeren van de risico’s.

Het projectresultaat

De dijken zijn verhoogd en versterkt. Hierdoor zijn de mensen in IJmuiden en bij TATA Steel weer 50 jaar van droge voeten verzekerd.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?