Project

Extra transportcapaciteit energie Limburg

Locatie

Limburg

Tijdsduur

2018-2020

Opdrachtgever

TenneT

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

In Limburg wordt stroom opgewekt en loopt het gebruik ieder jaar op. Om de levering van stroom in de toekomst te garanderen zet TenneT in op extra transportcapaciteit in de regio, dit door middel van vier projecten. De projecten zitten in verschillende fases, maar hebben veel raakvlakken met elkaar, vandaar dat ze door één projectteam worden begeleid bij TenneT.

 

De projecten zijn:

  • De oude hoogspanningsmasten (circa 1930) en geleiders tussen Born en Maasbracht vervangen.
  • Een nieuwe hoogspanningskabel aanleggen en beide hoogspanningsstations tussen Greatheide en Lutterade aanpassen en uitbreiden.
  • Een nieuwe hoogspanningskabel tussen Born en Graetheide aanleggen.
  • Een heel nieuw hoogspanningsstation in Boxmeer bouwen en een nieuwe kabel aanleggen richting Haps.

Wat doet PACER?

PACER vervult binnen dit project de rol van projectcoördinator. Samen met de bouwleider en de projectleider zijn wij lid van het kernteam. Als projectcoördinator zijn wij verantwoordelijk voor de projectbeheersing en richten we ons op de beheersaspecten geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GROTIK). Als rechterhand van de projectleider helpen wij hem met het aansturen en overzicht houden op het project.

Born-Maasbracht (003)
Project hoogspanningskabel j-lee

Welke werkzaamheden horen hierbij?

Met een basisontwerp wordt een grove inschatting gemaakt van wat er nodig is. Onze projectcoördinator gaat over de beheersing van het project en maakt samen met de planner en specialisten een planning. Tevens stellen wij een risicodossier op, als onderbouwing voor de budgetaanvraag en de beheersing van de volgende fases.

 

Vervolgens wordt met het basisontwerp een vraagspecificatie opgesteld om de opdracht zodanig te specificeren dat een opdrachtnemer maakt wat het projectteam voor ogen heeft. Onze projectcoördinator zorgt ervoor dat de GROTIK elementen in de specificatie komen en beoordeelt tijdens de aanbesteding hoe de opdrachtnemers omgaan met de beheersing.

 

Tijdens het gehele project is de projectcoördinator verantwoordelijk voor de planning, risico’s en het financiële management. Die beheersaspecten worden maandelijks gerapporteerd aan de projectcontroller en de districtsmanager. Hierbij ligt de nadruk op de financiële prognoses en de planning die hier aan gekoppeld is.

Het eindresultaat

De masten en geleiders tussen Born en Maasbracht zijn gerealiseerd en in gebruik genomen. Daarnaast zijn de opdrachten voor de bouw van het station in Boxmeer en de kabelverbindingen tussen Haps en Boxmeer en tussen Lutterage en Graetheide gegund aan verschillende opdrachtnemers.

 

Door deze projecten is de transportcapaciteit van energie in de regio vergroot en is er meer ruimte voor ontwikkeling en de energietransitie.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?