Project

Extra transportcapaciteit energie Limburg

Locatie

Limburg

Tijdsduur

2018-2020

Opdrachtgever

TenneT

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

In Limburg wordt stroom opgewekt en loopt het gebruik ieder jaar op. Om de levering van stroom in de toekomst te garanderen zet TenneT in op extra transportcapaciteit in de regio, dit door middel van vier projecten. De projecten zitten in verschillende fases, maar hebben veel raakvlakken met elkaar, vandaar dat ze door één projectteam worden begeleid bij TenneT.

 

De projecten zijn:

  • De oude hoogspanningsmasten (circa 1930) en geleiders tussen Born en Maasbracht vervangen.
  • Een nieuwe hoogspanningskabel aanleggen en beide hoogspanningsstations tussen Greatheide en Lutterade aanpassen en uitbreiden.
  • Een nieuwe hoogspanningskabel tussen Born en Graetheide aanleggen.
  • Een heel nieuw hoogspanningsstation in Boxmeer bouwen en een nieuwe kabel aanleggen richting Haps.

Wat doet PACER?

PACER vervult binnen dit project de rol van projectcoördinator. In deze rol ben je samen met de bouwleider en de projectleider lid van het kernteam. Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de projectbeheersing en houdt je je bezig met geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GROTIK). Je bent de rechterhand van de projectleider en helpt deze met het houden van overzicht en de aansturing van het project.

Born-Maasbracht (003)
Project hoogspanningskabel j-lee

Welke werkzaamheden horen hierbij?

Wanneer het projectteam het project overneemt is de eerste stap het maken van een basisontwerp. Hiermee wordt een grove inschatting gemaakt van wat er nodig is. De projectcoördinator gaat over de beheersing van het project en maakt samen met de planner en specialisten een planning. Om risicogestuurd te werken en als onderbouwing voor de budgetaanvraag en de beheersing van de volgende fases wordt er ook een risicodossier gemaakt.

 

Als het basisontwerp af is wordt er een budget aangevraagd bij de investeringsboard en als deze is toegekend wordt er een vraagspecificatie gemaakt om de opdracht zodanig te specificeren dat een opdrachtnemer maakt wat het projectteam voor ogen heeft. De projectcoördinator zorgt ervoor dat de GROTIK elementen in de specificatie komen en beoordeeld tijdens de aanbesteding hoe de opdrachtnemers omgaan met de beheersing.

 

Ten slotte realiseert de winnende opdrachtnemer het project. De opdrachtgever controleert of de opdrachtnemer zich aan zijn eigen beloftes en aan de gestelde eisen houdt. De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de risico’s die hieraan voorafgaan en zorgt ervoor dat de aangeleverde documenten op de juiste manier beoordeeld worden.

 

Tijdens het gehele project is de projectcoördinator verantwoordelijk voor de planning, risico’s en het financiële management. Die beheersaspecten worden maandelijks gerapporteerd aan de projectcontroller en de districtsmanager. Hierbij ligt de nadruk op de financiële prognoses en de planning die hier aan gekoppeld is.

Het (verwachte) eindresultaat

De masten en geleiders tussen Born en Maasbracht zijn gerealiseerd en in gebruik genomen. Daarnaast zijn de opdrachten voor de bouw van het station in Boxmeer en de kabelverbindingen tussen Haps en Boxmeer en tussen Lutterage en Graetheide gegund aan verschillende opdrachtnemers.

 

Door deze projecten zal de transportcapaciteit van energie in de regio worden vergroot en is er meer ruimte voor ontwikkeling en de energietransitie.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?