Project

Hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg (Zuid-West 380 kV West)

Locatie

Tracé van Borssele naar Rilland

Tijdsduur

jul 2018 - jul 2019

Opdrachtgever

SPIE B.V. Nederland

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

De focus van dit project ligt op het ontwerp en de realisatie van een Geleidermontage t.b.v. 380kV Zuid-West tussen Wintrack II hoogspanningsmasten. Het gaat hierbij onder andere om de montage van de geleiders: het ‘ophangen’ van de elektriciteitslijnen voor de verbinding. De huidige hoogspanningsverbinding kan op dit moment niet onderhouden worden zonder een groot deel van de lijn tijdelijk uit te schakelen. Het uitstellen van onderhoud van de hoogspanningslijn brengt risico’s met zich mee voor leveringszekerheid van energie. Om deze reden wordt een gedeelte van de lijn (en masten) vervangen.

Wat gaat PACER doen?

PACER vervult de rol van procescoördinator tijdens dit project.

Project_Hoogspanningsverbinding_Borssele_Tilburg

Welke werkzaamheden horen hierbij?

De procescoördinator richt zich binnen het project voornamelijk op risicomanagement, scopewijzigingen (Afwijkingen/Wijzingen), interne kwaliteitsborging, en borgen van informatiestromen in SharePoint en Relatics.

Het eindresultaat

Dankzij de nieuwe verbinding is het mogelijk om twee verbindingen te combineren op één mast. De verbinding wordt samengevoegd met een bestaande verbinding. Een gedeelte van de bestaande verbinding (131 vakwerkmasten) kan om deze reden worden verwijderd. Op veel plekken waar masten verdwijnen ontstaat ruimte om nieuwe beplanting te realiseren. Door deze nieuwe lijn is de levering van stroom voor nu en in de toekomst gegarandeerd.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?