Project

Knooppunt Hoevelaken

Locatie

Hoevelaken

Tijdsduur

2018 - 2019, realisatie 2021 - 2025

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

Het project heeft als doel om het verhelpen van overlast door sluipverkeer, geluidshinder en een verminderde luchtkwaliteit. Daarvoor wordt de doorstroming van het verkeer op het knooppunt, de A1 en de A28 verbeterd, en neemt hiermee ook de hinder voor de omgeving af (= de bewoners van omliggende steden en dorpen, waaronder Amersfoort, Leusden, Hoevelaken, Nijkerk en Terschuur).

Het bijzondere aan dit project is dat al vroeg in het traject werd besloten om de markt te laten meedenken over de plannen. Hetgeen leidde tot een beter ontwerp. Bovendien zijn er op deze manier meer oplossingen gegenereerd voor het verbeteren van de leefomgeving rond het knooppunt dan waar eerder op was gerekend. Dit project is een zogenoemd PD&C contractvorm (Planstudie, Design & Construct). Sommigen noemen het ook wel eens vervlechtingsproject.

Wat gaat PACER doen?

PACER vervult de rol van systems engineer bij dit project en gaat zich bezig houden met verificatie en validatie.

Knooppunt_Hoevelaken
Project_Knooppunt_Hoevelaken

Welke werkzaamheden horen hierbij?

De systems engineer verificatie en validatie (V&V) verzorgt de afstemming tussen Rijkswaterstaat en de combinatie op de SE-activiteiten. Daarnaast stelt hij de interne strategie voor SE en V&V op, rekening houdende met de bestaande activiteiten van de combinatie. Denk hierbij aan het inplannen van overleggen met de combinatie, het werken in de Relatics omgeving, het herschrijven van de plannen en het uitdragen van het SE-gedachtengoed en de beoogde werkwijze.

Het eindresultaat

Uiteindelijk moet de realisatie van het nieuwe ontwerp van knooppunt Hoevelaken ervoor zorgen dat Midden-Nederland beter bereikbaar is en dat de luchtvervuiling en het geluidsoverlast verminderen.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?