Project

Offshore windpark Hornsea 2

Locatie

Noordzee

Tijdsduur

2019 - 2020

Opdrachtgever

Boskalis Subsea Cables

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

Ongeveer ieder jaar wordt er een nieuw windmolenpark op de Noordzee geopend. Op dit moment wordt er gewerkt aan het windmolenpark Hornsea 2. Samen met Hornsea 1 moet dit op moment van oplevering het grootste windmolenpark van de wereld worden. Boskalis Subsea Cables legt de exportkabel aan die het offshore windmolenpark elektrisch met het land verbindt. Met speciaal ontworpen schepen en apparatuur wordt de kabel begraven onder de zeebodem, die zich op maximaal zo’n 30 meter onder zeeniveau bevindt.

 

Boskalis Subsea Cables wil door middel van Systems Engineering meer grip krijgen op hun contracten. Hoewel integrale projectbeheersing (en Systems Engineering) bij Nederlandse infraprojecten een gevestigde discipline is, is dit lang niet altijd het geval bij (buitenlandse) offshore projecten.

Wat doet PACER?

PACER vervult de rol van systems engineer binnen het project Hornsea 2. Onze primaire taak is het identificeren van eisen uit het contract en de juiste actie treffen om hieraan te voldoen. Denk aan het structureren van informatie, verantwoordelijkheden toewijzen in het projectteam, risico’s beheersen, vergunningen voorbereiden en het kunnen opvangen van veel diversiteit en flexibiliteit in de werkzaamheden.

Welke werkzaamheden horen hierbij?

Het project begon met het opstellen van een Work Breakdown Structure (WBS) die de werkpakketten en verantwoordelijkheden van de teamleden overzichtelijk vastlegt. Door middel van een door PACER ontwikkelde tool hebben we het contract opgeknipt en aan de WBS gekoppeld. Zo zorgen we voor volledigheid en traceerbaarheid van de analyse.

 

Ieder teamlid analyseert de eisen die aan hun werkpakket zijn gesteld. Onze systems engineer begeleidt dit proces, zorgt voor heldere vervolgacties en borgt de informatie tussen teamleden en met de opdrachtgever. We verzorgen risicosessies, overleggen met opdrachtgever over verantwoordelijkheden van vergunningen en helpen bij het opstellen van uitvragen naar de opdrachtnemer om hiermee het contract te beheersen.

 

Naast deze inhoudelijke werkzaamheden heeft PACER ook een ‘roadshow’ gegeven bij Boskalis Subsea Cables om alle teamleden op de hoogte te brengen van het Systems Engineering proces en welke verwachtingen er over en weer waren.

Het eindresultaat

Het windmolenpark zal in 2022 volledig operationeel zijn. 165 windmolens die gezamenlijk 1.4GW aan stroom leveren voor ruim 1,3 miljoen huishoudens.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?