Project

Groot onderhoud heftorens Afsluitdijk en Lichtpoort

Locatie

Afsluitdijk

Tijdsduur

apr 2016 - jan 2018

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

In het kader van de ambitie van de overheid op het gebied van economische ontwikkeling, duurzame innovatie en technologie, heeft Rijkswaterstaat aan ontwerper Daan Roosegaarde gevraagd een bijdrage te leveren aan het versterken van de iconische waarde van de Afsluitdijk. Dit is onderdeel van de doelstelling om in 2022 de Afsluitdijk energieneutraal te laten zijn en om de recreatie en het toerisme te bevorderen.

Eén van de ontwerpen van Daan Roosegaarde binnen het project Icoon Afsluitdijk betreft het werk Lichtpoort, waarbij de 60 monumentale heftorens van de Afsluitdijk voorzien zijn van een retro-reflecterende laag. Voordat deze laag aangebracht kon worden, zijn de heftorens grondig gerestaureerd.

Wat heeft PACER gedaan?

Rijkswaterstaat heeft PACER in eerste instantie gevraagd om in het kader van het project Groot onderhoud heftorens Afsluitdijk de contractdocumenten op te stellen en de aanbesteding te organiseren en te begeleiden. Daarnaast heeft PACER tijdens de voorbereidingsfase van het project Icoon Afsluitdijk (waar het concept Lichtpoort deel van uitmaakte) geadviseerd over een aantal grote wijzigingen binnen dit project.

Vervolgens heeft PACER de uitvoering begeleid van zowel het project Groot onderhoud heftorens Afsluitdijk als van het project Lichtpoort.

Project_Afsluitdijk1
Project_Afsluitdijk

Welke werkzaamheden hoorden hierbij?

Ten behoeve van het project Groot onderhoud heftorens Afsluitdijk, heeft PACER in een zeer korte periode met een klein team van Rijkswaterstaat de (E&C-)contractdocumenten opgesteld en de aanbesteding voorbereid. Om vervolgens zeer efficiënt en effectief de aanbesteding te doorlopen. Na gunning is direct gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering. Het groot onderhoud aan de heftorens is tijdens de uitvoering gecombineerd met de uitvoering van Lichtpoort, waarbij de twee geselecteerde aannemerscombinaties intensief naast en met elkaar hebben gewerkt.

 

PACER heeft de bijzondere uitvoering van beide projecten door middel van Systeemgerichte Contractbeheersing begeleid. Naast de SCB-systematiek hebben wij ook veel andere aspecten van contractbeheersing, zoals de afhandeling van VtW’s en de termijnbetalingen, verzorgd. Daarnaast heeft PACER zorggedragen voor een snelle oplevering en overdracht van beide projecten.

Het eindresultaat

Op 1 oktober 2017, ruim voor het begin van het stormseizoen, zijn alle werkzaamheden aan de heftorens afgerond. Op 16 november 2016 werd Icoon Afsluitdijk geopend. Met de uitvoering van het project Lichtpoort in combinatie met het groot onderhoud aan de heftorens, heeft de Afsluitdijk aan het begin en eind een futuristische uitstraling gekregen; de contouren van de monumentale heftorens worden letterlijk uitgelicht als ze door de koplampen van het rijdende verkeer over de dijk worden beschenen.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?