Project

Vast onderhoud van het hoofdwegennet in Nederland

Locatie

Haarlem

Tijdsduur

apr 2016 - apr 2020

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat WNN

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

Het onderhoud van het hoofdwegennet in Nederland wordt door Rijkswaterstaat ingevuld door middel van prestatiecontracten. Gemiddeld worden deze contracten voor 5 jaar gegund aan een opdrachtnemer die zorg draagt voor de instandhouding van de objecten binnen zijn gebied en scope.

 

Bij dit project zijn twee opdrachtnemers verantwoordelijk voor het onderhoud aan het hoofdwegennet in allebei hun eigen stuk areaal. Er wordt vast onderhoud uitgevoerd, zoals het maaien van de bermen en het reinigen van de vluchtstrook, maar ook onvoorzien onderhoud zoals het plaatsen van borden of het aanleggen van duikers is onderdeel van de werkzaamheden. Daarnaast zijn de opdrachtnemers verantwoordelijk voor het veiligstellen van de weg na een calamiteit, bijvoorbeeld wanneer twee auto’s op elkaar zijn gebotst.

Wat gaat PACER doen?

Het projectteam is opgebouwd volgens het IPM-model. PACER is werkzaam als adviseur contractmanagement en is daarmee verantwoordelijk voor al het meerwerk dat binnen ons contract wordt uitgevoerd. Niet al het onderhoudswerk kan in het contract worden opgenomen. Gedurende de gehele contractperiode blijven onvoorziene risico’s optreden die verholpen dienen te worden. Aan de adviseur contractmanagement de taak om te borgen dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders die in het contract zijn gesteld, inclusief de bewaking op tijd, geld en kwaliteit.

WNN_A_wegen_1

Welke werkzaamheden horen hierbij?

In overleg met beide opdrachtnemers wordt de scope bepaald van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. Afstemming over de prijs, planning, kwaliteit en andere gevolgen zijn essentieel voor het beheersbaar houden van de risico’s en daarmee het slagen van het project.

Het eindresultaat

In 2020 zijn de onderhoudswerkzaamheden aan het hoofdwegennet in Noord-Holland volgens de contractuele eisen uitgevoerd. Dit garandeert de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de weg.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?