Project

Onderhoud rijkswegen Noord-Holland (opdrachtgeverszijde)

Locatie

Noord-Holland

Tijdsduur

2017 - 2021

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

Wegen en kunstwerken zijn aan slijtage onderhevig en hebben daarom onderhoud nodig. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor dit onderhoud en maakt hierbij onderscheid tussen vast, variabel en groot onderhoud.

 

Bij vast onderhoud draait het om het in stand houden van de weg en bij variabel onderhoud draait het om het vernieuwen van de weg door onder andere hele stukken deklaag of voegovergangen te vervangen. Bij groot onderhoud draait het bijvoorbeeld om het vervangen van een hele brug.

 

Het projectteam dat verantwoordelijk is voor het vast, variabel en groot onderhoud aan alle rijkswegen binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat regio West-Nederland Noord (Noord-Holland) houdt zich zowel bezig met de voorbereiding van nieuwe contracten als met de contractbeheersing van reeds op de markt gebrachte contracten. Op dit moment zitten de meeste werkzaamheden in het voorbereiden en aanbesteden van het nieuwe onderhoudscontract dat voor de komende 5 jaar zal worden aanbesteed.

Wat doet PACER?

PACER werkt met 2 adviseurs mee aan het project, beiden in de rol van inkoopadviseur voor het nieuwe onderhoudscontract en contractadviseur voor de lopende contracten. Daarnaast ondersteunen we de contractmanager van Rijkswaterstaat bij alle taken en activiteiten die nodig zijn om nieuwe contracten op de markt te kunnen zetten en om bestaande contracten uit te kunnen voeren.

Welke werkzaamheden horen hierbij?

Samen met het contractteam stellen we de inkoop- en contractbeheersingsstrategie op voor de onderhoudscontracten. Ook stellen we gezamenlijk alle contract- en aanbestedingsdocumenten op voor het nieuwe contract, waarvoor veel afstemming nodig is binnen de organisatie.

Daarnaast begeleiden we alle zaken rondom de aanbesteding, zoals het beantwoorden van vragen van aannemers en het houden van inlichtingenbijeenkomsten. We zorgen voor een goede beoordeling en terugkoppeling van de inschrijvingen. Zeker tijdens de coronamaatregelen geeft dit nieuwe uitdagingen rondom de aanbesteding van het nieuwe contract.

Het eindresultaat

Na afronding van de aanbesteding van het nieuwe onderhoudscontract gaan de 2 oude contracten in 2022 over in 1 nieuw contract. Tijdens deze overgang worden alle lopende zaken afgerond en contractueel  overgedragen aan de nieuwe onderhoudsaannemer. Dit nieuwe contract voorziet in het onderhoud van alle rijkswegen in het gehele beheersgebied van regio West-Nederland Noord (Noord-Holland) voor de komen 5 jaar met mogelijkheid tot 2 jaar verlenging.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?