Project

Variabel onderhoud Rijkswegen Zuid-Holland

Locatie

Zuid-Holland

Tijdsduur

Januari 2018 t/m november 2018

Opdrachtgever

Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

In 2018 wordt er onderhoud gepleegd aan diverse rijkswegen in Zuid-Holland. Dit betekent onder meer dat de asfaltdeklaag op 36 verschillende wegvakken vervangen wordt en er onderhoud aan 82 verschillende kunstwerken (viaducten, bruggen, geluidsschermen etc.) wordt uitgevoerd. Bij de kunstwerken gaat het onder andere om het vervangen van voegovergangen, het herstellen van betonreparaties en het conserveren van stalen objecten.

 

Vanwege de omvang van de werkzaamheden aan het asfalt vinden deze werkzaamheden grotendeels plaats tijdens 22 vooraf geplande weekendafsluitingen, waarbij een stuk snelweg volledig wordt afgesloten voor verkeer. Voor de werkzaamheden aan de kunstwerken verschilt de aanpak: soms kan worden volstaan met een rijstrookafzetting, maar soms dient een viaduct ook een week volledig afgesloten te worden voor al het verkeer.

Wat gaat PACER doen?

PACER verzorgt binnen dit project een deel van het omgevingsmanagement. Wij zorgen dat de benodigde vergunningen en toestemmingen worden verkregen, stemmen werkzaamheden af met onder andere wegbeheerders en hulpdiensten en informeren bewoners over mogelijke hinder.

Onderhoud_Rijkswegen_Zuid_Holland1
Onderhoud_snelwegen

Welke werkzaamheden horen hierbij?

Direct na opdrachtverlening is een begin gemaakt met het aanvragen van alle benodigde vergunningen. De werkzaamheden raken 18 gemeenten, drie waterschappen en diverse spoorlijnen, trambanen en hoogspanningskabels. Er moest dus het nodige in gang worden gezet.

 

Daarnaast zijn er ook werkzaamheden waarvoor wegen afgesloten moeten worden. Hiervoor moeten wegbeheerders en hulpdiensten hun formele goedkeuring geven op de afsluiting en omleidingen. Met name de 22 weekendafsluitingen hebben grote impact op de verkeersafwikkeling in het gebied rond de afsluiting. In samenspraak met de onderaannemer hebben we tijdens verschillende workshops de beoogde aanpak per weekendafsluiting besproken met de betrokken belanghebbenden. Door deze sessies kregen belanghebbenden inzicht in de verschillende afwegingen en de (on)mogelijkheden van alternatieve aanpakken en werden de goedkeuringen eenvoudig verkregen.

 

Tot slot hebben we natuurlijk ook te maken met de omwonenden; bewoners binnen een straal van 100 meter van de werkzaamheden worden per brief geïnformeerd over mogelijke geluidshinder. Met nog meer dan de helft van de werkzaamheden te gaan, zijn er al ruim 2200 brieven verstuurd.

Het eindresultaat

Na uitvoering van het onderhoud voldoen de verschillende wegen weer aan de kwaliteitseisen van Rijkswaterstaat en kunnen automobilisten weer veilig en comfortabel gebruik maken van de weg.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?