Project

Project Brugm@n

Locatie

Den Bosch/Tilburg

Tijdsduur

jan 2012 - nov 2014

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat ZN

Wat moest er gebeuren

en waarom moest dit gebeuren?

De bediening op afstand van de beweegbare bruggen en sluizen in Brabant dient aangepast te worden conform de laatste technische stand van zaken. Dit betekent dat de huidige Centrale Bediening in Tilburg (CBT) wordt aangepast voor zowel de bediening op afstand als het gebouw: CBT wordt aangepast naar NCT (Nautische Centrale Tilburg). Grofweg betekent dit: lokaal bediende en nieuw te bouwen objecten (omlegging Zuid Willemsvaart) worden op de bediening op afstand aangesloten. Daarnaast worden enkele objecten van Centrale Bedieningspost Helmond (CBH) omgezet naar bediening vanuit de nieuw te bouwen NCT.

 

Kortom, met het project Brugm@n wordt een eerste stap gemaakt naar het centraliseren van bediening op afstand binnen Noord-Brabant.

Wat heeft PACER gedaan?

PACER heeft het project Brugm@n geholpen door het risicomanagementproces op te zetten en te implementeren. Zo is er onder meer gewerkt aan het creëren van risicobewustzijn binnen het projectteam, het voeren van risico-afstemoverleggen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en heeft er coaching van een nieuwe risicomanager plaatsgevonden. Ook is de documentplanning van de opdrachtnemer bewaakt ten behoeve van het bepalen van de toetsstrategie en is er een bijdrage geleverd aan Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB) en omgevingsmanagement.

Project_Brugman
Project_Brugman

Welke werkzaamheden hoorden hierbij?

PACER vervulde de rol van risicomanager binnen het project. Door een vaste structuur op te zetten voor het risicomanagementproces, is het gaan leven binnen het projectteam en is het onderdeel geworden van het werkproces. Binnen de teamoverleggen werden de risico’s geagendeerd op de agenda en op managementniveau werd hierop gestuurd door middel van dashboards. Dit maakte de risico’s inzichtelijk en zorgde ervoor dat het projectteam in een vroeg stadium kon beslissen hoe hiermee om te gaan. De beheersmaatregelen werden als acties opgenomen en door de actiehouder als verantwoordelijke opgepakt. Door deze gestructureerde werkwijze (en daarmee voorspelbaarheid in het werk) zijn de taken verder uitgebreid naar een coördinerende rol in de afstemming en sturing op de uitvoeringsplanning van de opdrachtnemer.

Het eindresultaat

Het project Brugm@n is opgegaan in het Cluster Natte Centrales. Dit cluster is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bediencentrales Maasbracht, Tilburg, Oosterhout, Schijndel en Helmond. Bovendien regelt het cluster ook het elektronische en werktuigbouwkundige onderhoud van ruim 100 bruggen, sluizen, spuien, pompgemalen en aflaatwerken. In 2024 zullen alle bruggen en sluizen in Zuid-Nederland op afstand worden bediend vanuit Maasbracht en Tilburg.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?