Project

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Locatie

Arnhem

Tijdsduur

2022 - heden

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

Tien samenwerkingspartners hebben met inbreng van inwoners, agrariërs, ondernemers en belangenvertegenwoordigers één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid.

Wat doet PACER en welke werkzaamheden horen hierbij?

Wij werken als adviseur technisch management vanaf de planuitwerkingsfase mee, om een betaalbaar en technisch en juridisch haalbaar plan te maken.

Onze adviseur stelt de uitvraag op van technische onderzoeken en ontwerpen voor het nog te betrekken ingenieursbureau. Daarna begeleiden wij dit ingenieursbureau op het gebied van technisch management. Verder verzorgen we de procescoördinatie van een pilot over een beoogde oplossing voor scheepvaartknelpunten.

Het projectresultaat

Het riviergebied verandert in een aantrekkelijke, veilige en toekomstbestendige leefomgeving met de goed bevaarbare IJssel als betrouwbaar middelpunt.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?