Project

Uitvoeren van (SCB) toetsen op het kwaliteitsmanagementsysteem van opdrachtnemers

Locatie

Heel Nederland

Tijdsduur

Continu

Opdrachtgever

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW-sector

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

Geïntegreerde contracten binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw worden uitgevoerd op basis van kwaliteitsmanagement. Dat houdt in dat opdrachtnemers, om aan de eisen uit de overeenkomst te voldoen, een projectmanagementsysteem en daarbij horende processen opstellen. Deze systemen en processen worden door de opdrachtgever regelmatig getoetst op basis van de ISO9001:2015. Aan de hand van de PDCA-cyclus wordt bepaald of het projectmanagement systeem op de afgesproken wijze wordt uitgevoerd en opdrachtnemers inderdaad voldoen aan de gestelde eisen.

Wat doet PACER?

PACER voert audits op kwaliteitssystemen uit voor diverse opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, de gemeente Den Haag en verschillende aannemers. Dit kunnen zowel systeem-, proces- als producttoetsen zijn, maar bijvoorbeeld ook leverancierstoetsen en interne audits. Vaak vinden deze toetsen plaats binnen de filosofie van de systeemgerichte contractbeheersing, waarbij op basis van de belangrijkste risico’s wordt bepaald welke onderdelen van het projectmanagementsysteem worden getoetst.

PDCA-Cyclus

Welke werkzaamheden horen hierbij?

PACER zorgt voor het gehele toetsproces. Tijdens de intake wordt bepaald welk (onderdeel van het) systeem of proces getoetst wordt. Deze scope wordt in samenspraak met de contract- of kwaliteitsmanager vastgelegd. Op basis van deze scope stellen onze adviseurs een vragenlijst op, stemmen deze desgewenst af en voeren de toets uit. De negatieve bevindingen rapporteren we direct na de toets en het uitgewerkte verslag volgt kort daarna. Desgewenst brengen wij een advies uit over mogelijke vervolgstappen die passen bij het auditresultaat.

Het eindresultaat

Het uiteindelijke resultaat van een audit is de constatering of, en in welke mate, een auditee voldoet aan de contractuele eisen en zijn eigen projectmanagementsysteem. De auditresultaten dragen bij aan de verbetering van de processen en daarmee aan het beheerst bereiken van het projectresultaat.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?