Project

Stadswerven in Dordrecht (Fase 2)

Locatie

Dordrecht

Tijdsduur

2018

Opdrachtgever

Van den Biggelaar

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

Als onderdeel van het project Stadswerven in Dordrecht wordt de openbare ruimte aan de zuidelijke Wantijoever heringericht. In 2015 en 2016 is het Energieplein aangelegd (Fase 1). Fase 2 richt zich specifiek op de Wantijoever en kadeconstructie, grenzend aan het Energieplein. Met deze nieuwe kadeconstructie beoogd de Gemeente Dordrecht een recreatieplek te creëren door brede trappartijen aan te laten sluiten aan de kade. De trappartij fungeert als doorlopende wandelroute langs het water, maar kan ook worden gebruikt om nabij het water te recreëren.

Wat gaat PACER doen?

PACER is gevraagd om ondersteuning te bieden op het gebied van projectbeheersing en Systems Engineering. De benodigde processen voor een integraal contract waren voor een deel ingericht. Om dit verder te integreren en te bewaken, vervult één van onze adviseurs de rol van manager projectbeheersing.

Welke werkzaamheden horen hierbij?

De manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor het integraal opzetten en verder invullen van de processen risicomanagement, planningsmanagement, afwijkingen en wijzigingen en ook voor de begeleiding en invulling van het SE-proces. Dit hebben wij gedaan door verschillende processen te integreren en het mogelijk te maken om met standaarden te werken die contractueel voldoen. Het doel was om de processen ondersteunend te laten zijn. Hiermee kunnen we focussen op de échte beheersing van het project, kunnen we vooruit kijken en zijn daardoor minder gefocust op ad hoc acties.

Het eindresultaat

In 2019 zal het Energieplein in zijn geheel opgeleverd worden. De kade is dan constructief vernieuwd en te gebruiken als recreatiegebied door de aangebrachte trappartij.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?