Project

Tender wisselvernieuwing Amersfoort

Locatie

Amersfoort

Tijdsduur

2019

Opdrachtgever

Dura Vermeer Rail

Wat moest er gebeuren

en waarom moest dit gebeuren?

Op het emplacement (opstelplaats voor treinen) bij Station Amersfoort moeten 25 wissels vervangen worden die het einde van hun levensduur hebben bereikt. ProRail was op zoek naar de beste aannemer om dit te gaan realiseren en heeft hiervoor een aanbesteding op de markt gezet. Dura Vermeer Rail was 1 van de inschrijvende partijen.

Wat deed PACER?

PACER vervulde binnen dit project de rol van tendercoördinator/EMVI-schrijver. Dit betekent dat wij verantwoordelijk waren voor het proces om tot de kwaliteitsdocumenten te komen en deze op te stellen.

Welke werkzaamheden hoorden hierbij?

Als tendercoördinator/EMVI-schrijver was PACER verantwoordelijk voor het schrijven van het plan van aanpak ter invulling van de gunningscriteria. Gezamenlijk met het tenderteam bepaalden wij de strategie voor het plan van aanpak en verwerkten we deze in een kwaliteitsdocument.

We werkten hiervoor nauw samen met het tenderteam van Dura Vermeer. We organiseerden brainstormsessies en waren een vast onderdeel van het (technische) tenderteam om continu op de hoogte te zijn en ideeën op te doen voor het plan van aanpak. Dit om uiteindelijk een overtuigend en volledig plan van aanpak op te leveren.

Het eindresultaat

ProRail heeft het kwaliteitsdocument positief beoordeeld. De behaalde korting op de inschrijfprijs heeft er o.a. toe geleid dat deze aanbesteding is gewonnen! PACER is nu ook betrokken in de realisatiefase van het project, waar wij de rol van procescoördinator vervullen.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?