Project

Variabel onderhoud Rijkswegen Zuid-Holland (opdrachtgever)

Locatie

Zuid-Holland

Tijdsduur

jul 2014 - dec 2017

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Wat moest er gebeuren

en waarom moest dit gebeuren?

Wegen en kunstwerken zijn aan slijtage onderhevig en hebben daarom onderhoud nodig. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor dit onderhoud en maakt hierbij onderscheid tussen vast onderhoud en variabel onderhoud. Bij vast onderhoud draait het om het in stand houden van de weg en bij variabel onderhoud draait het om het vernieuwen van de weg door onder andere hele stukken deklaag of voegovergangen te vervangen. Om dit type onderhoud uit te kunnen voeren wordt een stuk snelweg gedurende één of meer weekenden afgesloten voor al het verkeer.

 

Het projectteam dat verantwoordelijk is voor het variabel onderhoud aan alle rijkswegen binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat regio West-Nederland Zuid (Zuid-Holland) houdt zich zowel bezig met de voorbereiding van nieuwe contracten als met de contractbeheersing van reeds op de markt gebrachte contracten.

Wat heeft PACER gedaan?

PACER ondersteunde de omgevingsmanager van Rijkswaterstaat bij alle taken en activiteiten die nodig waren om nieuwe contracten op de markt te kunnen zetten en om bestaande contracten uit te kunnen voeren.

IVOD - beeld (1)

Welke werkzaamheden hoorden hierbij?

Samen met het omgevingsteam hebben we met de interne stakeholders afgestemd welke werkzaamheden uitgevoerd moesten worden en hoe en wanneer dit gedaan moest worden. Daarbij hebben we ook alle klanteisen vastgelegd.

 

Tijdens de realisatiefase waren we met het omgevingsteam het eerste aanspreekpunt voor de externe stakeholders bij het bepalen welke verkeersmaatregelen nodig waren om de werkzaamheden veilig en met zo min mogelijk hinder uit te voeren. Daarbij waren we ook verantwoordelijk voor de publiekscommunicatie en stelden we (in samenwerking met een communicatiebureau) diverse communicatie-uitingen op.

Het eindresultaat

In de periode juli 2014 tot en met december 2017 zijn drie contracten gegund en zijn vier contracten gerealiseerd. Binnen die vier gerealiseerde contracten gingen het om ruim 30 grootschalige weekendafsluitingen en vele tientallen nachtelijke afsluitingen.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?