Project

Verruiming Twentekanalen

Locatie

Twentekanalen

Tijdsduur

2018 (realisatie 2023)

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

De Twentekanalen worden verruimd waardoor de havens  op de Twentekanalen bereikbaar worden voor grotere schepen (klasse Va). Daarnaast wordt er groot onderhoud aan 28 kilometer damwanden gepleegd, alsook een deel vervangen, onderhoud aan kades en aanleg van twee zwaaikommen.

Wat gaat PACER doen?

PACER vervult de rol van stakeholdermanagement en plaatsvervangend omgevingsmanager, als onderdeel van het Omgevingsteam binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat.

Verruiming_Twentekanalen
Verruiming_Twentekanalen_1

Welke werkzaamheden horen hierbij?

Binnen het project is de plaatsvervangend omgevingsmanager verantwoordelijk voor het onderhoud van contacten met interne en externe stakeholders, zoals RWS intern, bedrijven, havenbedrijven, omwonenden, gemeenten, waterschappen etc. Daarnaast haalt hij Klanteisen op en stemt het project af met andere projecten, RWS en gemeenten. Stakeholdermanagement fungeert als oren en ogen in de omgeving en brengt in kaart wat er in de omgeving speelt op politiek en maatschappelijk vlak. Het uiteindelijke doel is om draagvlak te creëren in de omgeving, zodat het project een positief imago krijgt.

Het eindresultaat

Na oplevering kunnen er in 2023  meer (grotere) schepen over het kanaal varen en gaan er minder vrachtwagens over de weg, wat het vervoer efficiënter en milieuvriendelijker maakt. Daarnaast is de verwachting dat dit een sterke economische groei in de regio teweeg brengt.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?