Project

Verruiming Twentekanalen (aanbestedingsfase)

Locatie

Twentekanalen

Tijdsduur

2018 - 2020

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

De Twentekanalen worden verruimd en 35km aan damwanden worden vervangen, zodat de kanalen toegankelijk worden voor grotere en zwaardere schepen (klasse Va). Door deze verruiming zijn de havens beter bereikbaar en hoeft er minder transport over de wegen vervoerd te worden.

Daarnaast worden 3 zwaaikommen natuurvriendelijk ingericht, komen er natuurvriendelijke oevers en worden er 250 fauna uittreedplaatsen gerealiseerd voor het wild in deze gebieden.

Wat heeft PACER gedaan?

De adviseur van PACER vervulde de rol van stakeholdermanagement en in de beginfase ook van plaatsvervangend omgevingsmanager in het omgevingsteam van Rijkswaterstaat. Belangrijke taken waren het verzorgen van het KES-proces, het koppelen van de omgevingspartijen en de coördinatie van het vergunningenproces en het afsluiten van overeenkomsten.

Verruiming_Twentekanalen
Verruiming_Twentekanalen_1

Welke werkzaamheden hoorden hierbij?

In de rol van adviseur omgevingsmanagement was onze adviseur verantwoordelijk voor het onderhoud van contacten met interne en externe stakeholders, zoals RWS intern, bedrijven, havenbedrijven, omwonenden, gemeenten, waterschappen etc. Daarnaast haalde hij klanteisen op en zorgde voor afstemming met omgevingspartijen zoals gemeenten, bedrijven, roeiverenigingen en natuurorganisaties. Vanuit het stakeholdermanagement fungeerde de adviseur als de oren en ogen in de omgeving en brachten we in kaart wat er in de omgeving speelde op politiek en maatschappelijk vlak. Met als uiteindelijk doel om draagvlak te creëren in de omgeving en het creëren van koppelkansen, om zo samen met de omgeving van het project een succes te maken.

Het eindresultaat

Na oplevering kunnen er in 2023  meer (grotere) schepen over het kanaal varen en gaan er minder vrachtwagens over de weg, wat het vervoer efficiënter en milieuvriendelijker maakt. Daarnaast is de verwachting dat dit een sterke economische groei in de regio teweeg brengt.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?