Project

Versterking en vernieuwing kademuren Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Tijdsduur

sep 2018 - heden

Opdrachtgever

Ingenieursbureau Amsterdam

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

Een groot deel van de kademuren en bruggen in Amsterdam hebben het einde van hun levensduur bereikt. In het programma Bruggen en Kademuren zijn 850 bruggen en 200 kilometer kademuren opgenomen om te onderzoeken, monitoren en/of vernieuwen. Dit is een grote en langdurige opgave voor de stad waarbij de veiligheid en functionaliteit van de kademuren en bruggen moet worden beschermd zonder het functioneren van de stad te belemmeren. Dit vraagt om een aanpak waarin er jaarlijks meer bruggen en kademuren vernieuwd moeten worden dan nu wordt gedaan.

Wat gaat PACER doen?

PACER verzorgt de integrale projectbeheersing vanuit de rol van manager projectbeheersing binnen een IPM-team. We zijn daarbij verantwoordelijk voor de projectbeheersing van 5 kademuurvernieuwingsprojecten.

 

Onze manager projectbeheersing zorgt voor volledige, tijdige en juiste informatie in het project als het gaat om tijd, geld, kwaliteit, risico’s, organisatie en informatie. Hij kijkt niet alleen naar hoe het project er nu voor staat, maar kan met informatie vanuit analyses of prognoses ook belangrijke sturingsinformatie bieden voor het project. Zo wordt er bijvoorbeeld inzicht geboden over hoeveel het project kost, wanneer welke activiteiten moeten plaatsvinden of hoe de kwaliteit van de te realiseren scope kan worden geborgd. Hij werkt hierin nauw samen met de adviseurs uit het team om de juiste informatie op een juiste manier te verkrijgen.

 

De manager projectbeheersing houdt alle processen op orde, zodat hij op elk moment een goed beeld kan geven van de uitvoering van het project, inclusief gesignaleerde kansen, risico’s en knelpunten.

Welke werkzaamheden horen hierbij?

Het vergaren, verbinden en verantwoorden van informatie staat centraal bij de werkzaamheden van de manager projectbeheersing. Zo vergaart hij informatie door bijvoorbeeld sessies met het projectteam te houden om de grootste risico’s te bepalen of om de projectplanning eens tegen het licht te houden. Ook werkt hij nauw samen met bijvoorbeeld de technisch manager om de kosten van het project te kunnen bepalen.

 

Deze informatie verbindt de manager projectbeheersing aan elkaar om tot een integraal beeld te komen van het project. Deze informatie is belangrijk voor de projectmanager om vervolgens te kunnen besluiten welke kant het project op moet, maar ook te kunnen verantwoorden naar de interne opdrachtgever.

Het eindresultaat

Het resultaat zijn veilige en toekomstbestendige bruggen en kademuren in Amsterdam. Zo kan de stad met haar bewoners en andere gebruikers weer jarenlang genieten van de hoofdstad en haar iconische grachten.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?