Project

Versterking Houtribdijk

Locatie

Lelystad/Utrecht

Tijdsduur

apr 2018 - jun 2020

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat GPO

Wat moest er gebeuren

en waarom moest dit gebeuren?

De Houtribdijk, tussen Lelystad en Enkhuizen, is versterkt met zand en steen. De dijk voldeed namelijk niet meer aan de huidige veiligheidsnormen van de Waterwet. Nu de versterking van de dijk is afgerond, is deze weer bestand tegen stormen die gemiddeld eens in de 10.000 jaar voorkomen. Daarnaast is er ook een nieuw natuurgebied en een watersportstrand aangelegd langs de dijk, waardoor er meer ruimte is ontstaan voor natuur en recreatie. Het project is volgens planning in juni 2020 door de aannemer opgeleverd en vervolgens zonder restpunten overgedragen aan de interne beheerorganisatie.

Wat heeft PACER gedaan?

PACER vervulde binnen dit project de rol van adviseur technisch management binnen het technisch team van Rijkswaterstaat. Dit team zorgde ervoor dat het ontwerp en het contract werden opgesteld en dat het ontwerp en de uitvoering voldeden aan alle contracteisen. Het team beoordeelde de contractwijzigingen vanuit technisch oogpunt, stemde af met de interne opdrachtgevers, begeleidde de oplevering en overdracht en zorgde ervoor dat alles veilig verliep. Onze adviseur technisch management verzorgde de coördinatie binnen het team en was plaatsvervangend technisch manager.

Fotografie: Peter Leenen i.o.v. Combinatie Houtribdijk
Fotografie: Peter Leenen i.o.v. Combinatie Houtribdijk

Welke werkzaamheden hoorden hierbij?

Onze adviseur technisch management werkte samen met de vele experts binnen het technisch team, waaronder specialisten op het gebied van stenen, zand, asfalt, verkeer en veiligheid. Dat betekent dat alle technische vraagstukken bij hem binnenkwamen, hij deze binnen het team uitzette, de coördinatie tussen de teamleden verzorgde en de uitkomsten samenvatte. Dit ging bijvoorbeeld om een beoordeling van een ontwerp of het gebruik van een nieuwe keuringsmethode.

 

Daarnaast zat de adviseur het wekelijkse interne overleg en het overleg met de aannemer voor. Met behulp van een actielijst werden de lopende zaken als contractwijzigingen, afwijkingen en restpunten zo met de aannemer besproken en afgehandeld. Dit zorgde voor een zeer open relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook zorgde onze adviseur ervoor dat lopende zaken werden afgestemd met de interne opdrachtgevers door het voeren van maandelijkse beheerdersoverleggen.

 

Door een intern technisch risicodossier op te stellen en deze als leidraad te gebruiken, zorgde PACER voor een duidelijke risicogestuurde aanpak.

Het eindresultaat

In juni 2020 is de Houtribdijk opgeleverd en direct overgedragen aan de interne beheerorganisatie. Daarmee voldoet de dam weer voldoen aan de veiligheidsnorm van de Waterwet en beschermt daarmee alle omliggende provincies tegen hoogwater. Verder draagt het nieuwe natuurgebied bij aan een betere waterkwaliteit in het Markermeer en een betere leefomgeving voor dieren en planten.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?