Project

Versterking Houtribdijk

Locatie

Lelystad/Utrecht

Tijdsduur

april 2018 t/m juni 2020

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat (GPO)

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

De Houtribdijk, tussen Lelystad en Enkhuizen, wordt versterkt met zand en steen. De dijk voldoet namelijk niet meer aan de huidige veiligheidsnormen van de Waterwet. Na de versterking is de dijk weer bestand tegen stormen die gemiddeld eens in de 10.000 jaar voorkomen. Daarnaast wordt er ook een nieuw natuurgebied en een watersportstrand aangelegd langs de dijk, waardoor er meer ruimte ontstaat voor natuur en recreatie.

Wat gaat PACER doen?

PACER vervult binnen dit project de rol van adviseur technisch management binnen het technisch team van Rijkswaterstaat. Dit team zorgt ervoor dat het ontwerp en de uitvoering voldoet aan alle contracteisen, beoordeelt de contractwijzigingen vanuit een technisch oogpunt, stemt af met de interne opdrachtgevers en zorgt ervoor dat alles veilig verloopt. Onze adviseur technisch management verzorgt de coördinatie binnen het team en is plaatsvervangend technisch manager.

Fotografie: Peter Leenen i.o.v. Combinatie Houtribdijk
Fotografie: Peter Leenen i.o.v. Combinatie Houtribdijk

Welke werkzaamheden horen hierbij?

Onze adviseur technisch management werkt samen met de vele experts binnen het technisch team, waaronder specialisten op het gebied van stenen, zand, asfalt, verkeer en veiligheid. Dat betekent dat alle technische vraagstukken bij hem binnenkomen, hij deze uitzet binnen het team, de coördinatie tussen de teamleden verzorgt en de uitkomsten samenvat. Dit kan bijvoorbeeld een beoordeling van een ontwerp zijn of het gebruik van een nieuwe keuringsmethode.

 

Daarnaast zit de adviseur het wekelijkse interne overleg en het overleg met de aannemer voor. Met behulp van een actielijst worden de lopende zaken als contractwijzigingen, afwijkingen en restpunten zo met de aannemer besproken en afgehandeld. Dit zorgt voor een zeer open relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Door een intern technisch risicodossier op te stellen en deze als leidraad te gebruiken, zorgt PACER voor een duidelijke risicogestuurde aanpak.

Het eindresultaat

In juni 2020 zal de Houtribdijk worden opgeleverd en worden overgedragen aan de beheerder. Daarmee zal de dam weer voldoen aan de veiligheidsnorm van de Waterwet en beschermt daarmee alle omliggende provincies tegen hoogwater. Verder zal het nieuwe natuurgebied bijdragen aan een betere waterkwaliteit in het Markermeer en een betere leefomgeving voor dieren en planten.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?