Project

Vervanging kadeconstructies Petroleumhaven

Locatie

Den Haag

Tijdsduur

2018 - 2021

Opdrachtgever

Ingenieursbureau Den Haag

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

Gemeente Den Haag heeft ongeveer 62 kilometer aan kadeconstructies waarvan nog 23 kilometer, verdeeld over bijna 150 kademuren, op hout gefundeerd zijn. Door bacteriële aantasting van de houten paalfunderingen staat Den Haag voor een urgente opgave om het bezwijken van deze kademuren te voorkomen. Het Meerjarenprogramma Kunstwerken is in het leven geroepen om het gehele areaal van 23 kilometer te vervangen tot 2040, waarbij rekening wordt gehouden met het vervangen van gemiddeld 1 kilometer per jaar.

Wat gaat PACER doen?

Voor het Meerjarenprogramma Kunstwerken is het projectteam bij Ingenieursbureau Den Haag opgebouwd volgens het IPM-model. PACER is zowel gedurende de voorbereiding- als de uitvoeringsfase op diverse projecten binnen het programma betrokken in de rol van adviseur contractmanagement.

Calandkade_Petroleumhaven

Welke werkzaamheden horen hierbij?

Binnen het programma is per kade afgewogen of deze vervangen of versterkt moet worden, of dat andere maatregelen mogelijk zijn. De adviseur contractmanagement is in de voorbereiding onder andere betrokken bij de aanbesteding en beoordelingen van de projecten binnen het programma. Vervolgens is het tijdens de uitvoering de taak om te borgen dat de werkzaamheden bij de projecten binnen de kaders die in de contracten zijn gesteld worden uitgevoerd.

Het eindresultaat

Hogere kwaliteit van de openbare ruimte en een aantrekkelijkere stad!

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?