Project

Verwijderen Boogbrug Vianen

Locatie

Vianen

Tijdsduur

2021

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat via Antea

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

Tussen Nieuwegein en Vianen liggen twee bruggen over de Lek: de Jan Blankenbrug met daarop de A2 en de oude Lekbrug uit 1936. Sinds de opening van het tweede deel van de Jan Blankenbrug in 2004 is de oude Lekbrug met de kenmerkende boog in onbruik geraakt. Na jaren van discussies over het voortbestaan van deze brug heeft Rijkswaterstaat uiteindelijk besloten de brug te verwijderen. Eind 2020 is deze opdracht gegund aan aannemerscombinatie KWS Infra, Volker Rail en DDM. Deze combinatie zal in november 2021 de brug verwijderen en ontmantelen.

Wat doet PACER?

De opdracht voor PACER bestaat uit het houden van SCB-audits voor Rijkswaterstaat op de activiteiten en processen van de opdrachtnemer. Dit wordt gedaan door opgeleide lead-auditoren van PACER.

 

Het houden van audits is een manier voor Rijkswaterstaat om vast te stellen of risico’s worden beheerst. Tijdens een audit stel je vast of de opdrachtnemer zich houdt aan contracteisen, eigen processen en (EMVI-)beloftes. Een audit is niet alleen bedoeld om te controleren of aan contracteisen wordt voldaan, maar vooral bedoeld om elkaar scherp te houden en te verbeteren om uiteindelijk tot een kwalitatief zo goed mogelijk eindresultaat te komen.

Boogbrug Vianen
Door Wim van Sijl - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51677261

Welke werkzaamheden horen hierbij?

Op dit moment (halverwege 2021) heeft er één procestoets plaatsgevonden op de planning en voorbereidende werkzaamheden van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer liet zien hoe de activiteiten worden gepland en hoe dit proces wordt beheerst. Dit jaar zullen nog veel toetsen volgen, bijvoorbeeld op omgang met omgeving, verificaties en afwijkingen.

Het (verwachte) eindresultaat

Het project is afgerond wanneer de brug volledig is gedemonteerd en via een afvalverwerker is verwerkt. Niet alle onderdelen van de brug verdwijnen. De hoofdpijlers van de brug aan weerszijde van de Lek blijven na verwijdering staan. Daarmee blijven de unieke rivierkazematten behouden die in de pijlers zijn gebouwd en die een onderdeel vormen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?