Project

Wilhelminakanaal herbouw Sluis II

Locatie

Tilburg

Tijdsduur

2020 - 2024

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Wat moet er gebeuren

en waarom moet dit gebeuren?

Om Brabant beter bereikbaar te maken voor de binnenvaart, wordt het Wilhelminakanaal aangepast. Van de instroom van de Donge tot en met Sluis III moet het kanaal toegankelijk gemaakt worden voor grote klasse IV-schepen. Sluis II, die tot nu toe slechts toegankelijk was voor klasse II-schepen, moet hiervoor herbouwd worden.

Wat doet PACER?

PACER is binnen dit project betrokken op het gebied van projectbeheersing en technisch management.

 

Binnen projectbeheersing vervullen we de rol van adviseur projectbeheersing en plaatsvervangend manager projectbeheersing. Hier houden we ons bezig met scope-, kwaliteit- en informatiemanagement en het opstellen van verantwoordingsrapportages.

 

Binnen het technisch management vervullen we de rol van adviseur technisch management en Systems Engineering.
De adviseur technisch management coördineert de werkprocessen binnen de discipline techniek. Daarnaast zorgt hij, samen met de technisch manager, voor de vertaalslag van techniek naar de overige disciplines. Denk bijvoorbeeld aan het signaleren van risico’s, en (planning)issues aan projectbeheersing, het ophalen van klanteisen met omgevingsmanagement en de afstemming met contractmanagement.

 

De adviseur systems engineer draagt zorg voor het implementeren van SE binnen het projectteam. Daarnaast houdt hij zich bezig met het opstellen van de vraagspecificatie eisen.

Welke werkzaamheden horen hierbij?

In de beginfase van het project hebben we vanuit projectbeheersing ondersteund bij het vormgeven/neerzetten van het projectteam. Vervolgens hebben we, in samenwerking met de andere disciplines, de processen ingericht en uitgerold, de opzet van de informatiehuishouding gecoördineerd en een plan van aanpak opgesteld voor de kwaliteitsborging. Nu we wat verder zijn is de focus verschoven naar het optimaliseren van de processen, scopebewaking en sturen op raakvlakken en integraliteit.

 

Vanuit technisch management houden we ons onder andere bezig met het opstellen van diverse deelplannen, monitoren en sturen we de voortgang binnen het technisch team en vertegenwoordigen we de belangen van het technisch team in verschillende multidisciplinaire overleggen.

 

De adviseur Systems Engineering houdt het project overzichtelijk en behapbaar door middel van het opzetten van projectstructuren. Door SE werkmethodes op te stellen en te bewaken zorgt hij ervoor dat de werkzaamheden herleidbaar en traceerbaar blijven. Daarvoor beheert hij ook het eisenbeheerprogramma Relatics.

Het eindresultaat

Het is het streven om Sluis II eind 2023 in gebruik te kunnen nemen. Door de opwaardering van het kanaal, de bouw van een nieuwe Sluis en de herbouw van Sluis II wordt Brabant beter bereikbaar. Zo ontstaat er meer economische bedrijvigheid in dit gebied.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?