Project

Aanbesteding vast onderhoud Vaarwegen Zuid-Holland

Locatie

Rotterdam

Tijdsduur

feb 2016 - aug 2018

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat WNZ

Wat moest er gebeuren

en waarom moest dit gebeuren?

Het onderhoud het hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet in Nederland wordt door Rijkswaterstaat ingevuld door middel van prestatiecontracten. Gemiddeld worden deze contracten voor vijf jaar gegund aan een opdrachtnemer, die zorg draagt voor de instandhouding van de objecten binnen zijn gebied en scope.

Op 31 december 2017 liepen twee prestatiecontracten voor het onderhoud van beweegbare objecten (bruggen en sluizen) en oevers af. Om op 1 januari 2018 twee nieuwe onderhoudsopdrachtnemers gecontracteerd te hebben, werd er begin 2016 een gestart met het opstellen, aanbesteden en opstarten van twee nieuwe prestatiecontracten. Bij het aanbesteden van deze twee contracten is zowel gebruik gemaakt van EMVI als Best Value.

Wat heeft PACER gedaan?

De voorbereiding en aanbesteding van de prestatiecontracten is uitgevoerd onder aansturing van een IPM-team van Rijkswaterstaat, waarbij met name de adviseur techniek en adviseur inkoop- en contract het voortouw hebben genomen. PACER heeft gedurende de gehele periode invulling gegeven aan de rol van adviseur inkoop- en contract.

WNZ_A_Vaarwegen
Project_WNZ_A_Vaarwegen

Welke werkzaamheden hoorden hierbij?

De nadruk in de uitvoering van de opdracht lag op het opstellen van twee prestatiecontracten, het opstellen van het inkoopdossier, het begeleiden van de aanbesteding en gunning en het starten van de onderbouwings- en transitiefase.

Het eindresultaat

Het resultaat van de opdracht omhelst de gunning van twee prestatiecontracten en de opstart van de onderhoudswerkzaamheden conform de contractuele eisen. Door het beheerst uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden worden bovendien de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet gegarandeerd.

WIE ZIJN WIJ

Een dienstverlenende kennisorganisatie, dat is hoe je PACER het beste kunt omschrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn wij werkzaam op de terreinen infrastructuur, industrie en energie. Wij zorgen voor projectbeheersing in diverse uiteenlopende projecten en creëren een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

WERKEN BIJ PACER

Persoonlijke ontwikkeling, een nieuwsgierige blik en plezier in wat je doet. Dat is PACER.

Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij als persoon groeit en steeds weer nieuwe dingen leert. Ben je benieuwd hoe het is om bij PACER te werken?