Website_PACER

In 3 systeemgerichte stappen naar een nieuwe website

Systems Engineering is een methode die vaak wordt gebruikt bij de aanleg van nieuwe wegen, het bouwen van een brug of andere infrastructurele projecten. Het is een proces waarbij je in diverse stappen van vraag naar product gaat. Tijdens de bouw van onze website merkten wij dat deze systeemgerichte manier van denken eigenlijk ook heel bruikbaar is voor projecten en producten buiten de bouw- en infrastructuur. Samen met het Merkmanagers heeft PACER in een aantal maanden tijd een geheel nieuwe website opgezet. Bij zo’n project komt veel kijken, maar door de principes van Systems Engineering te gebruiken konden we het gehele proces eenvoudig overzien. Hoe we dat deden? We leggen het je (uiteraard stap voor stap) uit.

Systems Engineering is een methode om complexe projecten beter beheersbaar te maken. De officiële definitie van Systems Engineering luidt: ‘’Het opbreken van complexe systemen en processen in behapbare pakketten met als doel het creëren van een gezamenlijke projecttaal.’’ Deze manier van werken structureert niet alleen de inhoud van een project, maar ook het gehele werkproces eromheen. Het doel van Systems Engineering is simpel: het realiseren van een project of product van goede kwaliteit, dat voldoet aan de behoefte van de gebruiker.

Dit doel gold ook voor de nieuwe website: naast dat het er mooi uit moet zien, moet het natuurlijk ook goed werken en gebruiksvriendelijk zijn. Door de onderstaande principes uit het gedachtegoed van Systems Engineering te ‘lenen’, werd dit doel stap voor stap behaald.

1.KLANTVRAAG CENTRAAL STELLEN

Eén van de uitgangspunten van Systems Engineering is de behoefte van de klant centraal stellen en deze behoefte vervolgens vertalen in eisen waar een product aan moet voldoen. Deze klanteisen vervolgens worden vastgelegd in een Klant Eisen Specificatie (KES).

Bij het bouwen van een website werkt het net zo. Het doel van een website is dat je bezoekers zo enthousiast zijn dat ze vaker terugkeren, daarom stelden wij onze toekomstige websitebezoekers vanaf het eerste moment centraal. Zo stelden wij onszelf vooraf de vraag: wat verwachten bezoekers van onze website? Eén van de antwoorden was dat de informatie die een bezoeker zoekt op een website snel vindbaar moet zijn. Deze behoefte resulteerde in de eis dat de website een duidelijke menustructuur moest hebben, zodat in één oogopslag duidelijk is waar je welke informatie kunt vinden. Oftewel: door vanuit de gebruiker te denken, kwamen we tot onze eigen KES. In marketingtermen wordt dit ook wel User Experience (UX) genoemd. Bij UX, het woord zegt het al, draait alles om de gebruiker en zijn/haar ervaring tijdens het bezoeken van een website. Bij elke beslissing die je maakt, neem je de gebruiker in gedachten en stel je jezelf de vraag of hetgeen wat jij op je website aanbiedt voldoet aan wat een websitebezoeker zoekt.

2.SYSTEEMDENKEN: VERDEEL EEN GROOT PROJECT IN KLEINE STUKKEN

Zoals we al zeiden is Systems Engineering gebaseerd op systeemdenken. Complexe projecten worden opgebroken in kleinere beheersbare pakketten. Hierbij maakt elk pakket deel uit van het grotere geheel. Tijdens de bouw van de website gebeurde eigenlijk hetzelfde: het proces werd opgedeeld in drie delen. Het eerste deel was het functionele ontwerp, daarna volgde het visuele ontwerp en tot slot werd de website gebouwd.

Wij vroegen Merkmanagers bewust om eerst functioneel ontwerp voor onze nieuwe website te maken. Het functionele ontwerp is eigenlijk een soort bouwtekening van een website. Het laat zien uit welke pagina’s een website gaat bestaan, hoe deze pagina’s zich tot elkaar verhouden en op welke manieren je ervoor zorgt dat een websitebezoeker steeds door kan blijven klikken. De eisen die we in het kader van de UX opstelden, kwamen in het functionele ontwerp terug. Door dit ontwerp goed uit te denken ontstond er stevige basis gelegd voor de rest van het project.

3.VAN ABSTRACT NAAR CONCREET

Het volgende ‘pakket’ was het visuele ontwerp. Omdat in het functionele ontwerp al was bepaald welke pagina’s er op de website moesten komen en welke informatie waar moest komen te staan, was het visuele ontwerp snel gemaakt. De hoofdpagina’s van het functionele ontwerp werden als het ware ‘aangekleed’ en er kwam een uitgewerkt design van deze pagina’s op tafel. De rest van de pagina’s zou op dezelfde manier worden vormgegeven. Nadat we aan dit ontwerp nog wat ideeën toevoegden, konden we door naar de volgende stap.

Als laatste volgde de daadwerkelijke bouw van de website. Doordat er al een stevige basis lag, kreeg Merkmanagers de vrijheid om het visuele ontwerp om te zetten in een WordPresswebsite. We spraken af om na de eerste afgebouwde pagina’s een feedbackronde te doen. Aan de hand hiervan werden nog wat kleine aanpassingen gedaan en werd de rest van de site gebouwd.

Mooi om te zien was dat deze systeemgerichte aanpak ons naar een steeds concreter wordend resultaat leidde. Dankzij het functionele- en visuele ontwerp wisten de websitebouwers precies naar welk eindresultaat zij toewerkten en wisten wij bij PACER wat we van dat eindresultaat konden verwachten. Dit toont aan dat het voor beide partijen belangrijk is om een centrale projecttaal te creëren, om zo eventuele ontevredenheid over het eindresultaat te voorkomen. Wat ons hierbij extra heeft geholpen, is dat we na elke stap gezamenlijk besloten of het voldoende was om door te gaan naar de volgende stap. Hierdoor konden we elkaar de vrijheid geven (wat het creatieve proces bevorderde), wisten we zeker dat alle neuzen steeds dezelfde kant op bleven en was iedereen meer dan tevreden over het eindresultaat!