Werken aan de fundering van de stad

Wist je dat Amsterdam in totaal 1.778 bruggen en wel 582 km aan kades en oevers heeft? Veel van de bruggen en kademuren zijn meer dan 100 jaar oud en destijds ontworpen voor voetgangers, paard en wagen en misschien al een enkele auto. Ze hadden echter nog geen rekening gehouden met de zware belasting en het intensieve gebruik van tegenwoordig. Gemeente Amsterdam staat daarom nu voor de grote opgave om alle bruggen en kades te controleren en deze waar nodig te versterken of te vernieuwen.

Het programma bruggen en kademuren behelst in eerste instantie 850 bruggen en 200 km gefundeerde kademuren die een belangrijke rol hebben in het functioneren van de stad. De overige bruggen en kades worden nog onderzocht en kunnen naar aanleiding daarvan nog toegevoegd worden aan de scope van het programma. Als manager projectbeheersing is Olivier Schoemaker verantwoordelijk voor de integrale projectbeheersing van 8 kademuurvernieuwingsprojecten.

Sneller en doelgerichter

Olivier: “Samen met een team van adviseurs en specialisten werk ik aan een gestructureerde en integrale beheersing van deze projecten. Ik vervul een centrale rol in het IPM-projectteam, zorg voor tegenspraak en kan gezien worden als het ‘geweten’ van het project. Gezien de urgentie van het programma is het belangrijk dat de kademuurvernieuwingsprojecten sneller dan voorheen worden voorbereid en uitgevoerd. Een uitdaging die wij vanuit PACER graag aangaan. Wij houden immers ‘vaart in uw proces’. Zo richt ik mij op het optimaliseren van de projectbeheersingsprocessen en werkwijzen passend bij de opgave, waardoor we in staat zijn sneller en doelgerichter de projecten voor te bereiden en uit te voeren.”

Beperkte ruimte

“Wat deze projecten extra interessant maakt, zijn de kleine ruimtes waarin het moet gebeuren. De vaak smalle straten en grachten worden bijna volledig in beslag genomen door de werkzaamheden, terwijl je probeert zo min mogelijk overlast te bezorgen voor de omgeving. Dus waar het kan werken we vanaf het water, zodat woningen en winkels bereikbaar blijven.”

 

Staat u als opdrachtgever of opdrachtnemer ook voor een grote uitdaging wat betreft tijd en/of ruimte? Onze adviseurs helpen u graag. Kijk op onze dienstenpagina wat we voor u kunnen betekenen.